Mattias Fagerholm

Sätt stopp för gisslandramat

Än en gång nås vi av dystra coronasiffror inte bara här hemma i Finland, utan också i övriga Norden och stora delar av Europa. I samtliga nordiska länder skärper man nu restriktionerna. I Österrike är situationen så allvarlig att man oroar sig för att sjukvården skall kollapsa och i en av landets delstater införs en lockdown för ovaccinerade. De som inte är vaccinerade får bara gå ut om de har särskilda skäl till det.

Också här hemma är det aktuellt med strängare restriktioner då intensivvårdsavdelningarna fylls med ovaccinerade coronapatienter. Regeringen har som ett led i detta övervägt att införa krav på covidintyg på arbetsplatserna. I klartext: vaccinera dig om du vill komma på jobb.

Frågan väcker starka känslor och ett medborgarinitiativ som motsätter sig ett coronaintyg på jobbet kommer att tas till behandling i riksdagen. På en vecka samlade man in de 50.000 underskrifter som krävs. I initiativet framhålls att Finland skall lagstifta att covidintyg inte kan vara ett villkor för arbetstagare att komma på jobb.

Nu är det ändå dags att ta till tuffare metoder. Pandemin har hållit oss i ett järngrepp i 20 månader och den enda utvägen är en tillräckligt hög vaccinationsgrad. Över 80 procent av de som är över 12 år är dubbelvaccinerade, men det räcker inte. De ovaccinerade håller de övriga i samhället som pantfångar. Det är inte rimligt att en liten grupp av befolkningen försätter hela landet i ett undantagstillstånd.

Den globala pandemin är helt exceptionell och kräver därmed också lite hårdare nypor.

Också om många ser ett krav på coronaintyg på arbetsplatsen som en drastisk åtgärd finns goda orsaker till att stöda initiativet, oberoende om man tillhör arbetstagar- eller arbetsgivarsidan. Det handlar inte om att kränka någons integritet utan det är frågan om att värna om sina kolleger. Det handlar om att komma ut helskinnad ur pandemin.

På många arbetsplatser, inte minst i skolvärden, har coronan inneburit enorma kraftansträngningar. Det går inte att ytterligare töja på den limbo som man redan allt för länge har befunnit sig i. Den globala pandemin är helt exceptionell och kräver därmed också lite hårdare nypor. Ett krav på coronaintyg på jobbet skulle sätta stopp för det gisslandrama som de ovaccinerade har försatt oss i.