Otack är världens lön

Mattias Fagerholm
Lärarens chefredaktör Mattias Fagerholm: Vårdfacken drar i handbromsen

Snart har lärarkåren på grund av coronakrisen i en månad jobbat under exceptionella förhållanden. Skiftet från närundervisning till distansundervisning har inneburit en enorm kraftansträngning.

Men det har, för att citera undervisningsminister Li Andersson, gått överraskande bra. Lärarna är en av de yrkesgrupper som ligger i frontlinjen för att bekämpa pandemin. För den insatsen är de värda ett tack.

Men det är tunnsått med handlingar där man är intresserad av att ge mer än en symbolisk eloge för det arbete som lärarna har gjort, och för den arbetsbörda som kommer att vara stor också efter att coronan har fåtts under kontroll. Det är uppenbart att ju längre distansundervisningen pågår desto större arbetsbörda kommer lärarna att få under hösten.

Lärarnas tjänstekollektivavtal löpte ut i slutet av mars. Flera månader av resultatlösa förhandlingar slutade i att parterna kastade in handduken och kallade in riksförlikningsmannen. OAJ:s ordförande Olli Luukkainen beskriver det som ett magplask. Med tanke på att man i många branscher redan nått avtal och med tanke på att lärarna nu jobbar för högtryck ger de resultatlösa förhandlingarna en besk eftersmak. Arbetsgivarens vilja att komma till mötes är påfallande liten.

Det återstår att se hur det permitteringshot som nu ligger tungt över de kommunalt anställda drabbar undervisningspersonalen.

De havererade förhandlingarna är inte det enda orosmolnet. Till följd av coronakrisen dyker ekonomin. Kommunerna drabbas av minskade skatteintäkter och ett ökat kostnadstryck inom hälsovårdssektorn. Till följd av detta har en rad tvåspråkiga kommuner redan aviserat om samarbetsförhandlingar.

Coronakrisen sätter onekligen kommunernas ekonomi i gungning. Men det är skäl att komma ihåg att krisen är temporär och därför skall man akta sig för att fatta förhastade beslut som får långtgående konsekvenser. Regeringen har lovat att man i den aktuella budgetmanglingen kommer med stödåtgärder för kommunerna.

Det återstår att se hur det permitteringshot som nu ligger tungt över de kommunalt anställda drabbar undervisningspersonalen. Men om lärarna, som i detta undantagstillstånd tänjer sig till bristningsgränsen och hålls på halster i ett avtalslöst läge, ytterligare kommer att drabbas av permitteringar är det att betrakta som ett slag i ansiktet.

Otack är världens lön.