Mattias Fagerholm

En smula skenheligt

I utbildningen skall det under inga omständigheter skäras. Det säger Harri Broman, sedan årsskiftet styrelseordförande för Finlands näringsliv EK, i en intervju för tidningen Helsingin Sanomat. EK är en arbetsgivarorganisation som representerar den privata sektorns arbetsgivare. Organisationen är orolig för att Finlands konkurrenskraft skall naggas i kanterna om man gör nedskärningar i undervisningssektorn. Broman konstaterar att inlärningsresultaten i grundskolan har dalat en längre tid och den trenden måste nu brytas.  Vi var tidigare en toppnation inom utbildning, men det är vi inte längre, säger Broman.

Det är välkommet att arbetsgivarorganisationen sätter ner foten och betonar vikten av utbildning med tanke på Finlands konkurrenskraft. För ett litet land i en avkrok av Europa, utan stora naturtillgångar, är en hög utbildningsnivå det enda sättet att visa sig på den styva internationella linan. Och vi har alla förutsättningar. Vårt skolsystem i kombination med högutbildade lärare har tagit oss till den absoluta utbildningstoppen. De dalande resultaten är inte ett tecken på att vi inte skulle ha kapacitet att kriga om de absoluta topplaceringarna, orsaken hittas snarare i att undervisningssektorn har varit underresurserad i många år. Vill vi se resultat krävs också insatser.

EK har en oro för att det inom många branscher i Finland råder brist på kvalificerad personal. Den oron delas inte minst inom undervisningssektorn där personalbristen på många håll är påtaglig. Högutbildade och kompetenta lärare inom alla utbildningsstadier är en av de viktigaste nycklarna till ett högkvalitativt utbildningssystem. Det skulle vara av största vikt att slå vakt om branschens attraktionskraft.

Vill man slå vakt om kunnig arbetskraft så måste man se till att lön och arbetsförhållanden är i skick. Något större intresse för den biten visar Bildningsarbetsgivarna inte.

Här kunde kanske också EK se sig i spegeln. Vi minns alla vårens lärarstrejk. Vad man kanske inte kommer ihåg är att om det var mödosamt på den kommunala sidan så var det etter värre inom den privata undervisningssektorn. Förlikningsman Jukka Ahtelas tre medlingsbud sköts ner och också inom den privata undervisningssektorn genomfördes strejker i Helsingfors och Tammerfors under våren. Det löneutvecklingsprogram som man förhandlade sig fram till kommunalt omfattade inte heller lärarna inom de privata läroinrättningarna.

Vill man slå vakt om kunnig arbetskraft så måste man se till att lön och arbetsförhållanden är i skick. Något större intresse för den biten visade ändå Bildningsarbetsgivarna (Sivista) inte. En detalj i sammanhanget är att Bildningsarbetsgivarna är medlem i EK. Harri Broman har som styrelseordförande för EK givetvis ingenting med den privata utbildningssektorns avtalsförhandlingar att göra. Men det känns en smula skenheligt då han talar sig varm för utbildningens betydelse samtidigt som en av medlemsorganisationerna visar upp en minst sagt njugg inställning.