Mattias Fagerholm

Alla drar alltid hemåt

I Svenskfinland är regionalpolitiska spänningar ett känsligt kapitel. Men ser man till den politiska spelplanen är det som bäddat för regional dragkamp. I ett kommunalval är det enbart de egna kommuninvånarna som är intressanta och i ett riksdagsval handlar det om att vinna gunsten i den egna valkretsen. Att dra hemåt är inbyggt i systemet.

I vårens kommunalval löper SFP i Vanda risk för att tappa det ena mandatet av två i stadsfullmäktige. I det senaste riksdagsvalet gick man till val i Nyland med fyra sittande riksdagsledamöter men förlorade ändå ett mandat och i Helsingfors tappade partiet ca 5000 röster. Man vinner inga val i södra Finland genom att prata om Vasa centralsjukhus, framhöll kritiska röster nyligen.

FSL är som ett SFP i miniatyr med lokalföreningar i alla delar av Svenskfinland. Men på en väsentlig punkt skiljer sig lärarförbundet från partiet. FSL utgör i praktiken endast en valkrets, vilket bland annat ses i valet av OAJ:s fullmäktige. Då det endast finns en valkrets kunde man tro att det regionala skulle vara av sekundär betydelse. Men som i så många andra finlandssvenska organisationer finns regionala förtecken också i FSL.

Som i så många andra finlandssvenska organisationer finns regionala förtecken också i FSL.

Nyligen valdes FSL:s styrelse för de två följande åren. I förbundets stadgar finns enbart stipulerat att styrelsen skall ha 8 ledamöter. Det sägs ingenting om regional fördelning. I praktiken har dock kutymen varit att alla regioner skall ha representation i styrelsen. I sin senaste ordförandekolumn kastade Inger Damlin fram frågan om det skall vara så. Fullmäktige valde ändå att inte lyssna på det örat. Resultatet blev ett konsensusval enligt beprövad modell. Det är inget fel med att framhålla vikten av en kontaktyta till alla delar av Svenskfinland. Men den värdefulla diskussionen om hur man skall prioritera uteblev.

Inom systerorganisationen OAJ är ett mödosamt arbete med att reformera organisationen på slutrakan. Processen har inte varit lätt då både regioner och lärarkategorier har vägts mot varandra. Ordförande Olli Luukkainen betonade i samband med FSL:s fullmäktigemöte vikten av att ge de studerade möjlighet att påverka i de beslutande organen. Hur ser man på den biten inom FSL? Borde studerandeföreningen, som är en av de största medlemsföreningarna och med den största tillväxtpotentialen, ha representation i FSL:s styrelse?