Kan FSL tända gnistan?

I uppgifterna i ”Kampen om Klubban” hade vi en uppgift där man skulle välja sida. Ett av våra påståenden var: Ökat ekonomiskt bidrag till lokalföreningarna eller utökad medlemsverksamhet på förbundsnivå. Jag valde utökad medlemsverksamhet på förbundsnivå trots att jag tycker att det ena inte utesluter det andra.

Jag har varit med i styrelsearbetet på lokal nivå i många år och i olika kommuner. Jag har för länge sedan insett att föreningarna i våra kommuner ser mycket olika ut. Vi har små lokalföreningar som kämpar med det ekonomiska och vi har stora föreningar som kanske har det bra ställt ekonomiskt, men som istället har ytterst svårt att aktivera sina medlemmar. Även små föreningar kan ha svårt att aktivera sina medlemmar. Vi har föreningar som har flera intresserade till viktiga poster (styrelseposter, fullmäktigeledamöter mm) och vi har föreningar som inte ens får intresserade till FSL:s högsta beslutande organ (fullmäktige). Hur ska vi aktivera dessa föreningar?

Det lokala arbetet i kommunerna är viktigt för FSL. Det är i de lokala föreningarna man känner till specifika utmaningar för just den orten. Utan våra lokala föreningar och de aktiva på lokalplanet skulle inte FSL vara så starkt som det är idag. Hur kan vi då aktivera de föreningar som kanske inte är lika aktiva? Vad kan FSL bidra med?

Jag tror först och främst på personlig kontakt. FSL behöver resa ut till dessa föreningar och träffa folk i skolorna i dessa kommuner. Det är bra med föreningsbrev och det är bra med information från förbundet men jag tror ändå att den personliga kontakten väger mer.  Sedan behövs det också en liten gnista. Kan FSL genom sitt breda kursutbud locka någon ny med i föreningsverksamheten? Borde vi tänka på en kurs för den som aldrig varit aktiv inom den egna föreningen?

När vi valde påstående tänkte jag just på de föreningar som har svårt att få föreningens verksamhet att rulla. Bidrag till en förening som bara just och just orkar hålla sig på ytan hjälper inte. I det skedet orkar ingen fundera på mer verksamhet än det som behövs för att hålla igång föreningen och att sedan ännu få in en bidragsansökan till förbundet kan kännas jobbigt. I det läget behövs kanske en bra, underhållande, informativ, avkopplande och inspirerande kurs som någon annan ordnat.

Kan FSL som förbund stöda och hjälpa till att tända gnistan i de inaktiva föreningarna genom att utöka medlemsverksamheten på förbundsnivå till exempel genom ett utökat kursutbud?

Pamela Leka

Kandidat i FSL:s ordförandeval