Inget motiverar löneskillnader i grundskolan

I följande insändare vill jag fokusera på lärarnas arbetstid, lönepolitik och det fackliga arbetet i FSL:s föreningar.

Försök med årsarbetstid pågår i grundskolan. Arbetstidssystemet är en evighetsdiskussion. Jag vill att FSL tillsätter en arbetsgrupp som på allvar går på djupet i de här frågorna och att vi är ett förbund som vågar komma med konstruktiva förslag. Jag vill att vi mäter medlemmarnas åsikter i frågan om arbetstidens utveckling. Jag vill att FSL:s fullmäktige formar en konkret politik om FSL:s ställning och målsättning i frågan.

Det må så vara att de här frågorna har diskuterats i ”all evighet” men jag vill hävda att frågan är viktigare än på länge. Alla undersökningar pekar på en ökad arbetsmängd. Vi behöver förändringar, men för att åstadkomma dem måste vi veta att vi har medlemmarna med oss. Försöken med årsarbetstid har seglat i motvind, kan det innebära medvind för stegvisa förändringar i undervisningsskyldigheterna?

Jag anser inte att det finns något som motiverar stora löneskillnader i grundskolan. Idag har vi en enhetlig grundskola och enligt behörighetsförordningen krävs en högre högskoleexamen, därmed bör målsättningen vara att grundlönerna i 1–9 under de kommande åren närmar sig varandra eller jämnas ut stegvis.

Medlingsbudet som förkastades innehöll riktade löneförhöjningar för klasslärare utan ämneslärarbehörighet, en lönepolitik som jag stöder. Enbart procentuella förhöjningar gör att skillnaderna ökar. 

Det lokala arbetet är viktigt, där sker medlemsrekryteringen och där ute i föreningarna görs arbetet med att locka med nya medlemmar i lokalföreningarnas arbete. Som ordförandekandidat vill jag utlova ett starkt centralt stöd till föreningarna. Ett stöd som ska kunna formas utgående från behovet och inte enbart från strategier på ett papper.

Jag är inte rädd för att prova på nya former av samarbete och stöd. Det viktigaste är att säkerställa medlemsaktivitet för styrelsearbete och intressebevakning lokalt, ett arbete som fungerar som språngbräda till förbundets beslutande organ.

Hur ska FSL se ut om tio år? Hur ska lärarnas och rektorernas arbetstid utvecklas? Det vill jag vara med och forma tillsammans med dig.

Jens Mattfolk

Kandidat i FSL:s ordförandeval