Extrem situation kan ge nya insikter

Det råder undantagstillstånd i landet, vi lever i en speciell tid. Skolor är stängda och även lärare inom grundläggande utbildningen är ålagda att sköta undervisningen på distans, ett verkligt extremt läge. En situation där lärares och elevers digitala kompetens sätts på prov, en situation som verkligen manar till eftertanke. Våra lärare är vana att fixa utmanande situationer och utrustade med en flexibilitet som få andra yrkesgrupper. Och man kan inte annat säga än att lärarna har gjort under då de inom högst ett par dagar som genom förvandlat hela den finländska grundskolan till en skola på distans som sköts digitalt.

Digitaldistansundervisning fullt ut förmår inte alla utbildningsanordnare erbjuda, utan istället handlar det om självstudier som handleds av lärare. Lärarna har antagit den utmaning som ligger framför dem på ett helt fantastiskt sätt. Nu visar våra lärare prov på vad yrkeskunnande med gedigen lärarutbildning betyder. Våra lärare levererar i ett utmanande läge på en nivå som är helt otrolig.

Våra lärare levererar i ett utmanande läge på en nivå som är helt otrolig.

Beroende på ålder och förutsättningar för inlärning kommer naturligtvis inlärningsresultaten att variera enormt under den period som undantagstid råder. Det kommer att synas spår av det arrangemang som nu görs under långa tider. De luckor som eventuellt uppstår måste kunna täppas till genom extra stöd för lärande för dem som behöver, genast då situationen normaliserat sig.

Det viktigaste som inte kan rubbas, är att säkra examen för dem som i vår är i det kritiska skedet av sin skoltid. Då tänker jag på vikten av att vi jobbar mot att elever i årskurs 9 får sina avgångsbetyg, samt att gymnasiestuderanden får sina mössor.

Varje extrem situation för också insikter med sig. Då vi nu plötsligt och utan tid för förberedelse tvingas övergå till distansundervisning ser vi en enorm skillnad mellan landets kommuner, ja till och med mellan skolor inom en och samma kommun, vad digitalt kunnande samt vad utrustning beträffar.

Med det rådande tillståndet i bakfickan är det lätt att konstatera att det finns ett solklart behov av att en nationell strategi kring digitalisering utarbetas, en strategi som sträcker sig över alla stadier och som innehåller olika kvalitetskriterier för olika stadier. Studerandes/elevers digitala kunnande är i nuläget ingen kontinuerlig lärstig. Det finns inget sagt om varken digistudier på distans eller utrustning, faktorer som definitivt måste synliggöras. Den nationella digitala strategin med givna kvalitetskriterier utmynnar sedan i kommunala strategier. Endast på det viset åstadkommer vi jämlika digitala lärstigar. Strategin bör också garantera att varje lärare har möjlighet att systematiskt utveckla sitt digitala kunnande. Digitaliseringen är inget statiskt begrepp utan en del av det kontinuerliga lärandet som FSL i alla lägen måste bevaka. Att varje lärmiljö måste innehålla ett minimikrav på fungerande utrustning är en förutsättning för såväl lärares som elevers digitala arbete.

För att garantera elevernas digitala kunnande behöver vi diskutera i termer som definierade digitala kvalitetskriterier inom all utbildning. En klar och tydlig strategi som även fastslår ramvillkoren för nätbaserad distansundervisning med de förändrade arbetsvillkoren det kan tänkas innebära måste kunna fastslås. Allt annat vore att bortse från framtidens digitala skola.

I en föränderlig värld är flexibilitet och livslångt lärande trumfkort som håller. Vi visar vägen!

Inger Damlin

Kandidat i FSL:s ordförandeval