”Strejkhotet är verkligt”

Olli Luukkainen
Olli Luukkainen försäkrar att OAJ höjer beredskapen.

Lärarfacket OAJ:s fullmäktige sammanstrålar i dagarna tre till möte. På agendan står bland annat en reform av organisationen samt förberedelser inför en eventuell arbetskonflikt.

– Snart är vi mitt uppe i en av de senaste decenniernas svåraste avtalsrundor, konstaterade OAJ:s ordförande Olli Luukkainen i sitt öppningsanförande.

En fingervisning om att avtalsrundan blir svår är att man inom teknologiindustrin ännu inte nått ett avtal trots att avtalsperioden gick ut i slutet av oktober.

– Strejkhotet är verkligt, försäkrade Luukkainen för OAJ:s del.

Den stundande avtalsrörelsen innebär att man vässar beredskapen inom organisationen. Bland annat kommer OAJ:s fullmäktige att ta ställning till om OAJ:s styrelse ska få fullmakt att fatta beslut om stridsåtgärder som gäller högst fem procent av medlemmarna. Om förhandlingsläget kräver det kan det också bli aktuellt med extra insatta fullmäktigemöten under våren.

Enklare organisation – tid för påverkansarbete, inte möten

Också OAJ:s aningen snåriga organisation var under lupp på fullmäktigemötet.

– Organisationsstrukturen har i sin nuvarande form kommit till vägs ände.  För den enskilda medlemmen är påverkansvägarna för krokiga och långa. Verksamheten kan kännas främmande eller omodern och många medlemmar upplever att de inte blir hörda – eller kanske att ingen vill lyssna. Tron på ett invecklat representativt beslutsfattande vacklar. Och nu går en massa tid och energi till en stor mötesrumba istället för till påverkansarbete, sade Olli Luukkainen