Sanna Marin: Finland klarar sig bara genom att satsa på utbildning

sanna marin
Sanna Marin gästade OAJ:s fullmäktigemöte.

Vi vet att Finland bara klarar sig om vi satsar på utbildning, forskning och kunskap. Vårt mål måste vara högt ställt, vi skall ha världens högst utbildade arbetskraft. Det sade statsminister Sanna Marin när hon framförde regeringens hälsning till OAJ:s fullmäktige som samlas till höstmöte i dagarna tre.

Statsministern framhöll att den här regeringen har gjort ett val och också visat det genom satsningar på utbildningen. Den utvidgade läroplikten är enligt Marin regeringens främsta utbildningspolitiska satsning.

– Vi måste öka produktiviteten, annars fortsätter inte den ekonomiska utvecklingen. Vi behöver satsningar på forskning och innovationer. Regeringens mål är att forsknings- och innovationsanslagen skall vara 4 procent av BNP senast år 2030. Det är en ambitiös målsättning, sade Sanna Marin.

– Det är helt klart att satsningar på utbildning och forskning är helt nödvändiga med tanke på Finlands framgång.

I sviterna av coronan

Sanna Marin uttryckte sin oro för hur de unga har klarat sig under coronapandemin och hänvisade till oroväckande siffor i undersökningar som tar fasta på elevernas välmående. Också om efterarbetet i skolorna kommer att pågå länge, uttryckte Marin sin tacksamhet för att lärarkåren under rådande omständigheter klarat pandemin med hedern i behåll.

– Vårt skolsystem har klarat pandemin häpnadsväckande bra. Vi är ett av de få länder som hela tiden har lyckats hålla i gång verksamheten i skolorna.