Ohemult lönekrav fick förhandlingarna att haverera

_D9B6004
Olli Luukkainen var besviken över att vårdfacken sköt medlingsbudet i sank.

Kommunarbetsgivarna KT blåste temporärt av avtalsförhandlingarna inom kommunsektorn. Enligt KT:s arbetsmarknadsdirektör Markku Jalonen fanns inga förutsättningar att fortsätta förhandlingarna efter att vårdfacken Tehy och Super krävt löneförhöjningar på över 10 procent.

Med tanke på det exceptionella läget som råder i landet uppger KT att det är viktigt att upprätthålla arbetsfreden. Därför hade man gett ett bud på ett ettårigt ”avskalat” avtal med en löneförhöjning i enlighet med den allmänna linjen.

Den allmänna linjen innebär en löneförhöjning på 3,3 procent under en avtalslängd på 25 månader. Enligt uppgift kunde lärarfacket OAJ ha omfattat ett avtal på 10 månader i enlighet med den allmänna linjen. I ett avtal på tio månader motsvarar den allmänna löneförhöjningen 1,3 procent. Även de så kallade kiky-timmarna skulle troligen ha försvunnit utan kompensation vid årsskiftet. Tanken med det tilltänkta avtalet var närmast att bibehålla arbetsfreden under Coronakrisen. Man hade återkommit till de övriga avtalsmålen i ett senare skede.

Men det som fick Markku Jalonen att kasta in handduken (19.3) var vårdfacken Tehys och Supers tuffa lönekrav. Både Olli Luukkainen och Jalonen vittnar om att vårdarna utöver 1,3 procent som låg på bordet krävde ett tillägg som motsvarar 9,3 procent. Lönekravet landade med andra ord på 10,6 procent och Jalonen drog slutsatsen att det inte längre fanns förutsättningar att förhandla.

– Vårdarorganisationerna vill nu utnyttja den allvarliga sjukdomssituationen och under dess täckmantel få en permanent löneförhöjning på över tio procent, skriver KT i ett pressmeddelande.

Tehys ordförande Millariikka Rytkönen förnekar för sin del att Tehy skulle ha lagt fram ett sådant lönekrav vid förhandlingsbordet.

Kommunministern: ”Utmanande”

Vid regeringens pressinfo (23.3) konstaterade kommunminister Sirpa Paatero att det är utmanande att förhandlingarna har avbrutits då Finland befinner sig i ett undantagstillstånd.

– Min förhoppning är att man hittar en gemensam linje. Att alla inblandade parter skulle fatta beslut tillsammans, sade Paatero med adress till arbetsmarknadsparterna.

Ett ännu större problem än att förhandlingarna lagts på is är sannoligt ändå det faktum att ekonomin nu störtdyker. Kommunförbundet hävdar att coronoviruset kommer att förorsaka ett hål i kommunernas ekonomi på 1,5 miljarder euro år 2020.

Permittera inte

Paatero vädjade under presskonferensen till kommunerna att inte permittera sin personal. Också FSL tar avstånd från permitteringar.

– Nu finns inget utrymme för permitteringar. Varje lärare behövs, säger förbundsordförande Christer Holmlund.

Men redan nu finns det kommuner i Svenskfinland som varslar om permittering. Exempelvis Korsholm har kallat till samarbetsförhandlingar. I det här skedet torde varslet ändå inte beröra undervisningspersonalen.

Lärarnas tjänstekollektivavtal går ut 31.3. Förhandlingarna återupptas tisdag 24.3 meddelade nyligen Markku Jalonen på Twitter.

Förhandlingsresultat på privata sidan

Inom den privata undervisningssektorn har man nått ett förhandlingsresultat. OAJ och Bildningsarbetsgivarna nådde samförstånd natten mot idag (24.3.2020)

Förhandlingarna för den privata undervisningssektorn avslutades innan en lösning har nåtts för kommunsektorn. Förhandlingarna påskyndades på grund av den pågående coronaepidemin.

— Det är bra att vi fick ett förhandlingsresultat för den privata undervisningssektorn. Nu är kursen utstakad för undervisningssektorn och de offentligt finansierade branscherna, vilket kan påskynda de andra pågående förhandlingarna och skapa mera stabilitet på arbetsmarknaden, säger OAJ:s ordförande Olli Luukkainen.

Ännu har man inte informerat om innehållet i avtalet. Det görs först efter att förhandlingsresultatet har godkänts av avtalsparternas beslutsfattande organ. OAJ:s inkomst- och lönepolitiska kommitté och styrelse behandlar förhandlingsresultatet torsdagen den 26 mars.

Artikeln uppdaterad 24.3.2020 kl 11.46 med information läget på den privata sidan.

Text: Mattias Fagerholm