OAJ stöder Maria Löfgren i Akavas ordförandeval

Maria Löfgren
OAJ:s styrelse ställde efter omröstning sig bakom Maria Löfgren.

Lärarfacket OAJ har ställt sig bakom Maria Löfgren i valet av ordförande för centralorganisationen Akava. OAJ är Akavas största medlemsförbund och därmed ökar Löfgrens chanser avsevärt. Ordförandevalet är ändå långt ifrån avgjort.

Fördel Löfgren

I och med att Maria Löfgren har fått OAJ bakom sig i Akavas ordföranderace kunde man kanske tro att hon har skaffat sig ett betryggande försprång till motkandidaten Jari Jokinen. Lärarfacket är nämligen Akavas största medlemsförbund vilket innebär att Löfgren kan räkna med hela 170 OAJ-röster. Då också Finlands Juristförbund (24 röster), Fackorganisationen för högutbildade inom socialbranschen Talentia (52) och Högskoleutbildade samhällsvetare (21) stöder Löfgren ser det väl förspänt ut för henne. Maria Löfgren är verksamhetsledare för förhandlingsorganisationen FOSU och var en av nyckelfigurerna när vårens kommunala avtalsuppgörelse roddes i hamn.

Jokinen inte uträknad

Det finns dock ingen orsak för motkandidaten Jari Jokinen att kasta yxan i sjön. Jokinen är verksamhetsledare för Teknikens Akademikerförbund TEK, som bland annat samlar diplomingenjörer och arkitekter. TEK är det näst största medlemsförbundet inom Akava och där har Jokinen 95 röster att vänta. Privatsektorns chefer och specialister YTY (21) backar också upp Jokinen.

Valutgången är i högsta grad oviss i och med att många stora förbund har ännu inte har yppat vilken kandidat man stöder. Det är ändå inte långsökt att det TEK närstående Ingenjörsförbundet ställer sig bakom Jokinen. Då ingenjörerna utgör den tredje största medlemsgruppen inom Akava skulle det innebära 92 röster för Jokinen, vilket avsevärt skulle knappa in på Löfströms försprång. Ingenjörsförbundets ordförande Samu Salo säger till tidningen Läraren att man inte ännu har fattat sitt beslut i frågan och att det heller inte är klart om man offentligt kommer berätta vem man stöder.

Privat vs offentlig sektor

En grov uppskattning är att de förbund som är mer teknikinriktade och i större utsträckning verkar inom den privata sidan tenderar att luta mot Jokinen medan de som huvudsakligen är verksamma inom den offentliga sektorn tyr sig till Löfgren. Enligt denna uppdelning ligger det nära till hands att också Finlands Ekonomer (57) och Tradenomförbundet (44) ställer sig bakom Jokinen. Ekonomernas styrelse tar kandidaterna på pulsen 25.10, men kommer inte att avslöja sin ståndpunkt. Trots att Löfgren för tillfället har ett litet försprång förutspås valet bli väldigt jämt.

Vi har ett resultat i november

Akavas 36 medlemsförbund har totalt 897 röster i ordförandevalet. Ju större förbund, desto fler röster. Den 14.11 klarnar det vem som tar över efter Sture Fjäder. Han lämnade i enlighet med ett omtalat kassaskåpsavtal ordförandeskapet mitt under mandatperioden. Sture Fjäder siktar nu på en plats i riksdagen.

Text: Mattias Fagerholm
Arkivfoto: Mattias Fagerholm