OAJ blåser av försöken med årsarbetstid

petri lindroos oaj
Arbetsmängden ökade, säger OAJ:s förhandlingsdirektör Petri Lindroos.

Försöken med årsarbetstid i grundskolan inleddes år 2018 och ursprungligen var det meningen att de skulle fortsätta år 2023 till slut. Nu avslutas ändå försöken i de två återstående skolorna redan efter detta läsår.

– Utgående från responsen har arbetsmängden ökat för de flesta lärarna som medverkade i försöket. Budskapet var tydligt. Som sådan fungerar den här modellen inte. Vi kommer att gå igenom feedbacken för att kunna utveckla andra arbetstidsmodeller, säger OAJ:s förhandlingsdirektör Petri Lindroos.

Tanken med försöken med årsarbetstid har varit att utreda vilka modeller det kunde finnas för att hitta ett sätt att se till det arbete som lärarna gör och inte faller inom ramen för undervisningsskyldigheten.

Ursprungligen gav sig sju lågstadieskolor in i det treåriga försöket. Senare anslöts sig också två enhetsskolor. Inga finlandssvenska skolor har medverkat. FSL:s medlemsenkät som genomfördes hösten 2021 visar att årsarbetstid inte har ett speciellt starkt fotfäste i medlemskåren. På frågan om FSL borde arbeta för att undervisningsskyldigheterna slopas och ersätts av en årsarbetstid svarade 27 procent ja och 34 procent nej. 39 procent svarade ”vet ej”.

– Avtalet har ur ett arbetstagarperspektiv inte varit tillräckligt bra. Det finns inte förutsättningar att gå vidare med den här modellen, säger OAJ:s ordförande Olli Luukkainen till tidningen Läraren.

Varför det?

– Med försöket har man inte lyckats lösa de problem som man avsåg. Till exempel har man inte lyckats minska på arbetsmängden och inte heller jämna ut arbetsbelastningen inom skolenheterna.

– Det här försöket är slut, men problemet försvinner inte. Nu måsta man hitta nya lösningar för lärarnas arbetstidssystem, säger Luukkainen.