Medlingsbudet åkte raka spåret i roskisen

Petri Lindroos fsl studoin (2)
Medlingsbudet var en besvikelse, konstaterar OAJ:s förhandlingsdirektör Petri Lindroos. Han gästar här FSL:s strejkstudio.
Avtal 2022

Det medlingsbud som riksförlikningsman Vuokko Piekkala presenterade på tisdagskvällen (29.3.2022) föll inte i god jord hos lärarfacket OAJ. Bläcket hade knappt hunnit torka på medlingsbudet förrän OAJ:s ordförande Olli Luukkainen meddelade att han kommer att föreslå att det förkastas.

OAJ:s styrelse satte följaktligen redan samma kväll tummen ner för budet och idag (30.3) förkastades det också av förhandlingsorganisationen FOSU:s styrelse.

Medlingsbudet följde den allmänna linjen

Vuokko Piekkalas bud var ett tvåårigt avtal enligt den allmänna linjen.

Det förkastade budet i korthet:

  • 1.5.2022 allmän förhöjning 0,93 procent, lärarna inom småbarnspedagogiken 1 procent.
  • 1.6 2022 lokal justeringspott 1 procent.
  • 1.5.2023 allmän förhöjning 0,75 procent, lärarna inom småbarnspedagogiken 1 procent.
  • 1.6.2023 lokal justeringspott 0,65 procent.

– Det var ett överraskande dåligt bud, säger Sebastian Lindqvist, FSL:s representant i OAJ:s styrelse. Det fanns ingenting om ett löneprogram.

Ett flerårigt löneprogram är en av OAJ:s huvudmålsättningar i vårens avtalsrunda.

– Det här motsvarar nog inte alls vad vi är ute efter, säger Petri Lindroos, förhandlingsdirektör vid OAJ.

Det förkastade medlingsbudet innebär att ca 425.000 kommunalt anställda fortfarande står utan tjänstekollektivavtal.

Samtliga löntagarorganisationer förkastade medlingsbudet. Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivaren KT var beredd att godkänna det.

Omfattande kommunal strejkvåg att vänta

I och med att man inte nådde en överenskommelse är en strejkvåg nu att vänta. Vårdfacken Tehy och Super inleder en strejk på fredag (1.4). Ca 25.000 vårdare i sex sjukvårdsdistrikt omfattas av strejken.

Om inget förhandlingsresultat nås utvidgas strejken den 15.4. Då går 40.000 vårdare i strejk i 13 sjukvårdsdistrikt.

Också FOSU och JAU (Julkisan alan uioni) har varslat om omfattande strejker. I Jyväskylä, Rovaniemi Åbo och Uleåborg går i stort sett hela kommunsektorn i strejk 6-7.4. Och 12–13.4 står Tammerfors och Kuopio i tur.

Veckan efter påsk omfattas också huvudstadsregionen av strejkvarslet. Den 19.4 hotar en fem dagar lång strejk bryta ut i Helsingfors, Vanda, Esbo och Grankulla. Omkring 31.000 löntagare omfattas av strejkvarslet. I Helsingforsregionen berörs ca 700 lärare i svenskspråkiga skolor.

Text och foto: Mattias Fagerholm