FSL får ny åländsk förening

ålands flagga webb

Vid ett extra möte har styrelsen för FSL beslutat godkänna en medlemsansökan som inkommit från Ålands barnträdgårdslärare r.f. vars medlemskap i Småbarnspedagogikens lärarförbund SLF (tidigare Barnträdgårdslärarförbundet, BTLF) tar slut den 9 februari. Efter detta kommer föreningen med sina 115 medlemmar att ingå i FSL:s sold.

I FSL:s stadgar nämns att som medlem i förbundet antas i Finland registrerade svenskspråkiga lokala fackföreningar för lärare samt för lärarstuderande och att medlemsföreningens stadgar bör överensstämma med förbundets syfte.

FSL:s styrelse har bedömt att Ålands barnträdgårdslärares stadgar är i linje med förbundets syfte. I stadgarna nämns visserligen ännu BTLF, men i diskussioner med ordförande Annett Jansson har överenskommits att även Ålands barnträdgårdslärares stadgar förnyas i samband med den revidering av modellstadgar för föreningarna som pågår inom FSL.

I den åländska föreningens medlemsansökan sägs att medlemmarna är pedagoger, liksom lärarna i skolan.

– Det känns naturligt för oss att söka oss till en svenskspråkig pedagogförening i det fackliga arbetet, säger ordföranden för Ålands barnträdgårdslärare Annett Jansson, som är föreståndare på daghemmet Klaralund i Hammarland.

Ålands barnträdgårdslärare blir den tredje åländska föreningen som är medlem i FSL. De andra är Ålands lärarförening och Ålands gymnasielärare.