Äntligen ses vi!

IMG_4544
Duon Johan Jansson (t.v.) och Tomas Jaakkola flaggar för en dimensionering av speciallärarnas elevantal.

Coronapandemin har tvingat FSL till olika undantags- och distansarrangemang. Men när det var dags för förbundets höstfullmäktigemöte kunde man återgå till en normal dagordning och efter en lång paus samlades man till ett fysiskt möte i Tammerfors.

Det känns fint att stå här idag, vi har en tuff period bakom oss, sade förbundsordförande Inger Damlin i sitt öppningsanförande.

Damlins huvudbudskap till FSL:s fullmäktige kan sammanfattas med ett ord: dialog. Det är en bristvara i samhället konstaterade hon och uppmanade fullmäktigeledamöterna att fördomsfritt sträcka ut handen till samarbete.

– Det är inte konstruktivt att sätta arbetsgivaren och facket mot varandra, sade Damlin och tog avstånd från ett debattklimat där man medvetet ställer motpoler mot varandra.

– FSL går mot den individualistiska trenden, sade hon. Ensam är inte stark, vi behöver varandra.

Att ställa facket och arbetsgivaren mot varandra är inte konstruktivt, sade FSL:s ordförande Inger Damlin.

Thomas Blomqvist: Staten skall ta smällen – inte kommunerna

Jämställdhetsminister Thomas Blomqvist (SFP) förmedlade statsmaktens hälsning till fullmäktigeförsamlingen.

– Vi skall satsa på att ha världens bästa utbildning och lärare också framöver. För det är i skolan som grunden för framtiden läggs, sade Blomqvist

Situationen är ändå inte lätt inom bildningssektorn, medgav Blomqvist. Trots statliga satsningar så är det inget överflöd i kommunerna.

– Staten skall ta den största pandemismällen. Vi tryggar kommunernas ekonomi, försäkrade han.

Han uttryckte också en oro för lärarnas ökade arbetsbelastning. Ett tema som för övrigt genomsyrade hela fullmäktigemötet.

– Lärarna måste ha tid för att undervisa. Det är en orsak till att ni har valt det här yrket, sade Thomas Blomqvist.

Glöm inte rektorerna, uppmanade Petra Örn, när verksamhetsplanen för 2022 diskuterades.

Riktlinjerna för 2022 spikade

FSL:s högsta beslutande organ stakade också ut riktlinjerna för förbundets verksamhet för det närmaste året. Fokusområden är bland annat hållbarhet (social, miljömässig och ekonomisk), åtgärder som förbättrar medlemskårens välmående samt den stundande avtalsrundan. De kommunala tjänstekollektivavtalen löper ut i slutet av februari 2022 och nu pågår arbetet med att formulera FSL:s förhandlingsmål.

– Allt som vi gör, gör vi för våra medlemmar, sammanfattade Inger Damlin styrelsens förslag till verksamhetsplan.

– Verksamhetsplanen känns fräsch, jag är glad över att hållbarheten finns med, sade Johanna Räihä-Jungar, Vasa svenska lärarförening.

Annika Lindgren, också hon från Vasa, gladde sig för sin del över att förbundet noterat den förändringsvind som präglat gymnasieutbildningen, bland annat i och med den utvidgade läroplikten och den nya läroplanen. FSL har en viktig uppgift i att bevaka förändringarna, slås det fast i verksamhetsplanen och Lindgren ville veta hur man konkret tänker göra det.

– Vi måste lyssna in gymnasielärarna, svarade Inger Damlin. Vi kommer bland annat att utnyttja den gymnasieundersökning som OAJ låter göra.

Hon konstaterade också att FSL:s fullmäktigeordförande Christoffer Sourander representerar förbundet i den arbetsgrupp som ser över speciallärarnas och studiehandledarnas arbetsbild.

Förbundssekreterare Jan-Mikael Wikström redogör för de utmaningar som usk-systemet för med sig.

De studerande i fokus

I verksamhetsplanen konstateras att de studerande har en viktig roll inom förbundet och man vill utveckla föreningsformerna för den här medlemsgruppen. Pandemin har varit en utmaning för de studerande och Marie Lövholm, ordförande för studerandeföreningen FSLF, vittnade om att många studerande går med branschbytartankar. Av de 60 klasslärarstuderande som fått en studieplats har endast 48 inlett sina studier.

Ersättning för nationella prov?

En fråga som tidigare varit på fullmäktiges agenda är möjligheten att få ersättning för de nationella prov som lärare åläggs att arrangera. Camilla Lönngren, Vörå lärarförening ville veta om den frågan finns med då vårens förhandlinsmål vaskas fram.

– Den finns med i den så kallade ”önsketunnan”, försäkrade Sebastian Lindqvist, som lyft fram problematiken i OAJ:s fullmäktige.

Sebastian Lindqvist har talat sig varm för att lärare skall ersättas för det merarbete som nationella prov innebär.

Stabil ekonomi

FSL:s fullmäktige slog även fast budgeten för följande verksamhetsår. Förbundsekonom Lis-Britt Bergman konstaterade att FSL:s ekonomi är stabil. Pandemin har lett till att en stor del av verksamheten har skett på distans, vilket har resulterat i stora inbesparingar. År 2020 blev det ett överskott på omkring 300.000 euro och den summan ser ut att fördubblas detta år.

I den budget som fullmäktige godkände ingår en post som möjliggör att förbundet arrangerar ett lärarevent under år 2022. Än så länge är planerna i sin linda, men en möjlighet är att eventet arrangeras i samband med FSL:s vårfullmäktigemöte 21-22.4.2022.

– Vi riktar oss till de aktiva i förbundet och med eventet vill vi stärka samhörigheten, sade Inger Damlin.

Läs också: Förbundets återbäring till föreningarna synas i sömmarna

Text och foto: Mattias Fagerholm