Stabilt intresse för att studera till klasslärare

åa trappan
Klasslärarutbildningen vid Åbo Akademi i Vasa lockade 201 sökande.

Gott om sökande till båda klasslärarutbildningarna i Svenskfinland.

Åbo Akademis klasslärarutbildning lockade 201 sökande jämfört med 195 år 2022. Av de sökande uppgav 54 klasslärarutbildningen som sitt förstahandsval (48 år 2022). Åbo Akademis klasslärarutbildning i Vasa har 60 studieplatser.

Också vid Helsingfors universitets klasslärarlinje är söktrycket stabilt. I år sökte 162 till utbildningen, vilket är en mer jämfört med ifjol. HU har 40 studieplatser.

År 2019 var något av ett rekordår när det kommer till intresset att bli klasslärare. Då sökte 239 studerande till ÅA och 200 till HU.

– Det är fint att det fortsättningsvis finns ett relativt stort intresse för klasslärarstudier, trots att pandemin resulterade i en hel del mediauppmärksamhet angående belastande faktorer i läraryrket. Det är bra att det inte skrämt bort sökande, eftersom behovet av lärare kvarstår, säger professor Erika Löfström, vid Helsingfors universitets klasslärarutbildning.

Över 1600 sökande till HU:s finska klasslärarutbildning

På finskt håll har intresset för klasslärarstudier varit på nedåtgående. Den trenden ser ut att mattas av, åtminstone vid Helsingfors universitet. I år fick universitetet 1660 ansökningar till den finska klasslärarutbildningen, vilket är 60 fler än 2022.

2018 hade man 1366 sökande och år 2019 ”bara” 1127. Bara inom citattecken då det endast finns 120 studieplatser.