Trivsammare skolvardag för både barn och vuxna

vi i klassen pojo
För några år sedan var tidningen Läraren i Pojo Kyrkoby skola där programmet Vi i klassen besökte åk 3–4. Eva Söderlund som är sakkunnig inom barn- och familjearbete vid Barnavårdsföreningen ordnade samarbetsövningar för eleverna. arkivfoto: Tom Ahlfors

Barnavårdsföreningen har kommit ut med en förnyad version av handboken för programmet Vi i klassen. Handboken används ofta som ett hjälpmedel inom programmet som riktar sig till förskolor och lågstadier, men kan också användas självständigt.

Handboken kan användas för att förstärka gruppsammanhållningen i en redan fungerande grupp. Den är också ett bra redskap för att lösa problem och öka trivseln i utmanande klasser.

Handbokens grundidé är att bemöta barnen på ett positivt sätt. Boken presenterar olika förhållningssätt och metoder och bjuder på många praktiska övningar. Allt detta för att öka trivseln och välmåendet i klassen.

Handboken bygger på Barnavårdsföreningens mångåriga erfarenhet av att jobba i skolor och förskolor, bland annat med programmet Vi i klassen som är riktat till förskolegrupper och lågklasser.

Teman för lektionerna är sociala färdigheter, samarbete, respekt, känslor och självkänsla. Verksamheten består av praktiska övningar, diskussioner med hela gruppen, självständiga uppgifter och grupparbeten. En del av lektionerna leds av förskoleläraren eller läraren. Det ingår alltid en föräldrakväll i helheten.

För personalen erbjuds inspirationsträffar där personalen får ta del av Vi i klassen-handboken och får tips och idéer om hur de själva kan jobba med bland annat sociala färdigheter, samarbete och självkänsla i gruppen.

Vi i klassen är en del av Barnavårdsföreningens förebyggande skolverksamhet och finansieras av STEA. För tillfället erbjuds verksamheten i Nyland och Österbotten.