Lappträsk permitterar sina lärare

IMG_3675
Rektor Ann-Mari Koivula och klasslärare Peter Kähärä konstaterar att lärarna permitteras med start den 3.9.

Coronapandemin slår hårt mot kommunekonomin. I Lappträsk i Östnyland permitteras hela kommunens personal, även lärarna. Inbesparingen är ändå rätt blygsam och många magra år är att vänta. Ingen kommun vill permittera sin personal, säger kommundirektören.

– Inte är det bra. Det är aldrig bra att permittera lärare som har ett stort ansvar. Och nu har vi pga coronan rekommendationer att man inte skall blanda undervisningsgrupper. Det gör situationen ännu mer utmanande, säger Ann-Mari Koivula.

Koivula är rektor för Kapellby skola, som är kommunens enda svenskspråkiga skola. Skolan rymmer 65 elever inklusive förskolan. På finskt håll finns två skolor.

Coronan tog knäcken på ekonomi

Lappträsk med sina ca 2600 invånare har haft en knackig ekonomi men coronapandemin fick slutligen kommunen på knä. Lappträsk klassas som en kriskommun av Finansministeriet. Underskottet ligger på cirka 3 miljoner euro.

Vårens samarbetsförhandlingar resulterade i att hela personalen permitteras i två veckor. Lärarna kommer lite lindrigare undan, för deras del är det en veckas permittering i september som gäller.

– Jag är ledsen över att vi måste permittera personalen men glad över att det är en rätt kort tid. Jag vet att det här inte är lätt, säger kommundirektör Tiina Heikka.

Inbesparingen man gör genom permitteringen är rätt blygsam medger Heikka- Det rör sig om ca 70-80.000 euro.

Är det då värt att permittera?

– Alla förstår att det här är något vi måste göra. Vi har ingen annan möjlighet, säger Heikka. Ingen kommun permitterar för skojs skull.

Statsbidraget torkar in

Lappträsk har beviljats så kallat statligt coronastöd. Lite smolk i Lappträskbägaren är att man från Undervisningsministeriet har signalerat att stödet kan strypas för de kommuner som tar till permitteringsvapnet, att beviljat stöd måste betalas tillbaka. Vad det innebär för Lappträsk är ännu oklart.

– Vi vet inte ännu hur mycket pengar det gäller, säger Heikka.

Enligt kommundirektören är det inte omöjligt att permitteringsbeslutet kan komma att omvärderas i och med att det får konsekvenser med tanke på coronastödet. För Kapelby skolas del  kommer permitteringarna sannolikt ändå att genomföras med start den 3.9.

Lappa luckor?

Inför skolstarten talades det mycket om att det nu är dags att lappa de eventuella kunskapsluckor som uppstod under vårens period av distansundervisning.

– Med tanke på det rimmar nog permitteringarna illa, säger Peter Kähärä som är klasslärare i Kapellby skola men också förtroendeman i kommunen.

– Nog finns det luckor att lappa, säger Ann-Mari Koivula.

Hur lappar man kunskapsluckor när lärarna är permitterade?

– Säg det. Det är nog en svår ekvation, säger Kouvula

Hur ser ni på framtiden?

– Man ser tyvärr inget mål. Skulle man veta att allt är över i mars nästa år så skulle det vara lättare. Men så är det inte, säger Peter Kähärä.

– Jag hoppas att vi inte behöver permittera igen men jag tror nog att vi måste göra förändringar i serviceproduktionen och då måste vi samarbetsförhandla, säger Tiina Heikka.

– Man ser nog inget ljus i tunneln, säger Ann-Mari Koivula.

Samarbetsförhandlingarna duggar tätt i Svenskfinland

Coronapandemin sätter sina spår i den kommunala ekonomin, inte bara i Lappträsk. Enligt Kommunförbundets prognos kommer kommunernas ekonomi att försämras med totalt 1,7 miljarder euro under år 2021. De kärva tiderna har redan gjort sig påminda i de tvåspråkiga kommunerna. En kartläggning över läget i Svenskfinland ger vid handen att få lärare inom den grundläggande utbildningen tillsvidare har drabbats av permitteringar. För lärarna inom småbarnspedagogik är läget kärvare. Tidningen Läraren tog en titt på var de mörka molnen hopar sig.

EsboInga samarbetsförhandlingar 2020.
GrankullaInga samarbetsförhandlingar 2020 men ett sparkrav för bildningssidan på 900.000 euro år 2021.
HelsingforsInga samarbetsförhandlingar 2020.
JakobstadLärarna inom småbarnspedagogik och assistenter permitterade 1-2 veckor på våren.
KarlebyLärarna inom småbarnspedagogik permitterade på våren.
KimitoönDe avslutade förhandlingarna medförde inga åtgärder. De pågående förhandlingarna hänför sig till en strukturutredning kommunens servicenät.
KorsholmLärarna inom småbarnspedagogik permitterade 1-3 dagar.
KristinestadSamarbetsförhandlingarna ledde inte till några åtgärder.
KronobySamarbetsförhandlingarna ledde inte till några åtgärder.
KyrkslättSamarbetsförhandlingarna ledde inte till några åtgärder.
LappträskLärarna permitteras 3.9-9.9 samt 17.9-23.9.
LarsmoInga samarbetsförhandlingar 2020.
LojoSamarbetsförhandlingarna avslutade. Assistenterna permitterades.
LovisaPermitteringsbeslut fattat. Inbegriper lärare inom den grundläggande utbildningen.
MalaxSamarbetsförhandlingar inleds 8.9
NykarlebyInga samarbetsförhandlingar men arbetsgivaren uppmanar att ta ledigt på egen bekostnad.
NärpesInga samarbetsförhandlingar 2020.
PargasSamarbetsförhandlingarna avslutade utan åtgärder.
PedersöreHela personalen (förutom lärarna) permitterad 1 vecka på våren.
RaseborgSamarbetsförhandlingarna avslutade utan åtgärder.
SibboInga samarbetsförhandlingar 2020.
VandaInga samarbetsförhandlingar 2020.
VasaSamarbetsförhandlingar pågår.
VöråSamarbetsförhandlingarna avslutade utan åtgärder.
ÅboInga samarbetsförhandlingar 2020.
Norra Åland samt skärgårdenSamarbetsförhandlingarna avslutade utan åtgärder.
Åland, MariehamnSamarbetsförhandlingarna avslutade. Exempelvis lärarna inom småbarnspedagogik och bibliotekspersonal permitterad.

Läs också:

Ledare: ”Stor börda på klena axlar”