I Kyrkslätt behöver tjänstemannen som ansvarar för den svenska skolan inte kunna svenska

IMG_6984
Det svenska hänger på en väldigt skör tråd, säger Kyrkslättpolitikern Tony Björk.

Bildnings- och fritidsnämnden i Kyrkslätt valde i april Astrid Kauber till utbildningsdirektör. Det trots att hon saknar kunskaper i svenska men ändå skall leda det svenska utbildningsväsendet. SFP:arna i bildningsnämnden motsatte sig valet och kommunstyrelsens ordförande Timo Haapaniemi (Saml) använde sin övertagningsrätt och förde ärendet till kommunstyrelsen. Styrelsen fastställde ändå nämndens beslut med rösterna 7-6.

-Det fanns ett språkkrav i tjänsteannonsen och tjänsten förutsätter att man kan svenska, säger Tony Björk (SFP) som sitter i kommunstyrelsen och röstade för att man skulle riva upp nämndens beslut

-Nu handlar det inte om en dålig tjänstemannasvenska. Utan svenskan är noll, obefintlig.

Ny förvaltning spökar

Det har varit många svängar kring hur bildningen organiseras i Kyrkslätt. Tidigare utgjorde den svenska utbildningssidan inklusive småbarnspedagogiken ett eget självständigt resultatområde med en egen direktör. Men i höstas stuvande kommunens högsta tjänsteman inom bildningen, bildningsdirektör Eeva- Kaisa Ikonen om i organisationen. Den svenska organisationen har införlivats i den finska och den svenska bildningsdirektören har försvunnit.

I den nya organisationen finns tre resultatområden: utbildningstjänsterna, småbarnspedagogiken och fritidtjänsterna. Till utbildningsdirektör med ansvar för både det svenska och finska utbildningsväsendet valdes nu alltså Astrid Kauber. Katri Vepsä är svensk utbildningschef, men hon är underställd Kauber i den nya organisationen.

-I första hand har utbildningschefen hand om de svenska frågorna. Men inte kan det vara så att hennes chef inte alls befattar sig med det svenska. Kauber har ansvaret, säger Björk.

Hur blev det så här?

-Det måste man fråga de som röstade på ett annat sätt.

Egen svensk skolförvaltning efterlyses

Enligt Tony Björk bottnar de problem man nu tampas med i den tvåspråkiga förvaltningsmodellen. Han betonar att han inte har något emot Kauber som person. I en annan förvaltningsstruktur skulle hon passa in helt bra, säger han.

-Det gick fel under hösten. Man har skapat en modell som är tvåspråkig på pappret men som de facto inte är det. Om man har sålt in det som en tvåspråkig lösning så måste det vara det också.

Förvaltningsreformen har motiverats med att man vill göra organisationen mer strömlinjeformad och att man vill undvika dubbelarbete.

-Inte har man haft överlappande funktioner tidigare. Det jobbat 14 personer på skolkansliet, månne de inte kan fördela arbetet.

Förvaltningsstadgan ger bildningsdirektören stor makt

I Kyrkslätt har bildningsdirektören enligt förvaltningsstadgan rätt att göra organisationsförändringar. Den omorganisering som nu drabbat den svenska utbildningssektorn kan alltså göras som ett tjänstemannabeslut.

-I Kyrkslätt är det så, intressant nog. I och med att frågan ligger inom bildningsdirektörens beslutanderätt har vi inte kunnat göra någonting åt det.

Hade SFP kunnat göra annorlunda i den här frågan?

-Svårt att säga. Mycket fakta har vi tyvärr fått sent, vilket gör det svårt att agera. Till exempel att Kauber inte ens har tjänstemannasvenska och är utbildad i Estland fick vi veta samma dag som styrelsemötet.

Vad tycker du om det läget Kyrkslätt är just nu?

-Förvaltningsmässigt är det utmanande. Det svenska hänger på en väldigt skör tråd.

Vad kan det leda till?

-Svenska strukturer faller bort. Man har till exempel inte längre egna svenska rektorsmöten. Den stora frågan här är inte det enskilda valet, utan förvaltningsförändringen.

Vilken eftersmak gav det här?

-En frustration över att majoriteten inte förstår hur viktiga sådana här frågor är för en minoritet, säger Tony Björk.

Så röstade kommunstyrelsen

På kommunstyrelsens möte föreslog Anna Aintila att bildningsnämndens beslut att besätta av tjänsten som utbildningsdirektör skall upphävas. Enligt Aintilas borde ärendet remitteras nämnden med följande anvisningar: ”Tjänsten lediganslås på nytt senast före utgången av september. Av den valda förutsätts kunskaper i båda inhemska språken.”

Följande kommunstyrelsemedlemmar röstade för ändringsförslaget. (6)

Carl-Johan Kajanti (SFP)
Tony Björk (SFP)
Anna Aintila (SFP)
Timo Haapaniemi (Saml)
Anna Sahiluoma (Saml)
Kim Åström (Saml)

Beredningens förslag var att bibehålla valet av utbildningsdirektör. Följande kommunstyrelsemedlemmar stödde beredningen. (7).

Piia Aallonharja (Sannf)
Anneli Granström (Sannf)
Saara Huhmarniemi (Gröna)
Markus Myllyniemi (Gröna)
Marjut Frantsi-Lankia (C)
Ari Harinen (SDP)
Antti Kilappa (Pro Kyrkslätt)

Anna Aintila och Kim Åström lämnande avvikande mening om beslutet.

Läs också: Oro bland lärarna för finsk skolförvaltning i Kyrkslätt

Artikeln uppdaterad 24.5.2023 med hur rösterna föll i kommunstyrelsen.

Text och foto: Mattias Fagerholm