Hon slår ett slag för den finländska skolan

IMG_6486
Träff? Jag? Oj! Rektor Manimala Roy får in en klockren träff.

Det är en gråmulen och slaskig marsmorgon i Tammerfors. Emma Sallinen tänder lamporna i gymnastiksalen i Varala idrottsinstitut. Sallinen är specialinkallad för dagen. På bröstet på hennes skjorta står det Maila-Jussit, men för dagens adepter säger det inte ett dyft. Den som är insatt i idrottens värld känner däremot kanske till att hon är tvåfaldig finsk mästare i boboll. Idag ska Sallinen tillsammans med en handfull studerande vid institutet låta en grupp indiska rektorer testa vår nationalsport.

Rektorerna från Indien tillbringar en vecka i Finland. Från Lahtis gick färden till Tammerfors och därifrån fortsätter man till Helsingfors och bland annat Heureka och därefter vidare till Uleåborg. Tanken är att bekanta sig med Finland, i synnerhet med det finländska utbildningssystemet. Om det som rektorerna ser och upplever faller dem i smaken är förhoppningen att de skall återkomma i höst, och då ha en skolklass med sig.

-Boboll är en sport som ingen någonsin har hört talas om, säger Emma på engelska till rektorerna som prydligt är uppradade på en bänk i gymnastiksalen.

Hur skall man veta på vilken hand man skall ha bobollshandsken? Emma Sallinen instruerar.

Fånga

I början är det kanske lite småtrögt att komma i gång med den okända idrottsgrenen. Hur många handskar skall man ha? Bara en? På vilken hand?

Sallinen uppmanar rektorerna att värma upp genom att bolla med de studerande. Ska man spela boboll måste man kunna ta lyra.

-Kasta inte så hårt sen, säger hon på finska.

Haru Mehra fångar elegant bollen. Han är den indiska kontaktlänken till rektorerna och är numera bosatt i Paris där han jobbar på ett företag som bland annat sysslar med utbildningsresor. Han har tidigare tagit indiskt utbildningsfolk till Frankrike och Spanien, men det här är första gången som han är i Finland med en grupp. Inte den sista dock. I medlet av maj återkommer han med en elevgrupp och en ny grupp rektorer kommer i oktober.

-Vi har ett gammalt sätt att tänka i Indien. Man sitter i ett klassrum och studerar i 8-9 timmar och det finns till exempel ingen form av utomhuspedagogik. Jag vill visa att här kan man lära sig på ett roligt sätt, man lär sig bättre här och blir självsäkra och självständiga. Det är mer modernt i Finland, säger Mehra.

Finlands utbildningssystem är hårdvaluta på utbildningsmarknaden, säger Haru Mehta, som säljer utbildningsresor till indiskt skolfolk. Här instrueras han av studerande vid Varala idrottsinstitut.

Kasta

Emma Sallinen presenterar bobollens nyckelspelare, klockaren, för rektorerna. De får öva sig i att kasta upp bollen, det är inte helt lätt att få den att landa i cirkeln.

-Ni får absolut inte fånga bollen efter att ni kastat upp den. Jag har gjort det och syrran slog mig på fingrarna, varnar Emma. Syster Sanni har också ett förflutet som framgångsrik bobollsspelare, klockare för övrigt.

Utbildningsresan har varit rätt idrottsbetonad, delvis på grund av att man vill se vilka elevaktiviteter man kan tänka sig. I Lahtis besökte man till exempelvis skidmuseet, skidstadion och också intilliggande Vierumäki.

Fick ni pröva på att skida?

-Nej, men vi testade nog en skidsimulator, säger Ashok Kumar, från Budding Minds International School.

Trots det ogynnsamma skidföret var Lahtis en klar höjdpunkt för de åtta rektorerna. Här gavs nämligen ett tillfälle att bekanta sig med den världsberömda finländska skolan.

-Det är en stor frihet här. Eleverna verkar förstå att skolan är för deras eget bästa och att ingenting känns påtvingat. Då är det också hållbart, säger Manimala Roy, rektor för Basava International School.

Vilka är största skillnaderna mellan Finland och Indien?

-Klasstorlekarna. Vi har också sett att man ger eleverna en stor frihet här och det vill vi ta med oss och implementera hos oss. De indiska föräldrarnas attityd är väldigt olik jämfört med hur det är här. Vi måste utbilda föräldrarna också, säger Ashok Kumar.

Det blev ingen skidning för Ashok Kumar, men nog boboll.

Varför ville ni komma till Finland?

-Man talar mycket om att den finska skolan är bäst i världen, vi ville uppleva det, säger Manimala Roy.

Är den bäst?

-Ja, det har vi fått bevittna, säger Ashok Kumar. Det är ett lustfyllt lärande här.

-Det är väldigt elevcentrerat, alla elevers behov tas i beaktande, säger Manimala Roy

-Vi har en läroplan som alla måste följa till punkt och pricka, men ni ser mer till individerna, säger Poornima Ambli, general manager vid Basava International School.

-Jag gillar vad jag ser, och jag älskar att ni är så nära naturen och att ni integrerar den i undervisningen. Faciliteterna är imponerande, det är vi inte vana vid i Indien, säger Surjelt Khanna, rektor vid Delhi Public School.

Jag älskar att ni är så nära naturen och att ni integrerar den i undervisningen, säger Surjelt Khanna, rektor vid Delhi Public School.

Träffa

Emma Sallinen ökar pedagogiskt svårighetsgraden en smula. Nu skulle det gälla att träffa bollen också. Hon spänner upp ett nät tvärs över gymnastiksalen för att undvika riskfyllda studsar. Det är inte helt lätt att träffa den lilla bollen, och förvåningen är stor bland en del skolledare när det lyckas.

Ögonen på bollen!

Päivi Antila från Visit Finland applåderar varje träff vid sidlinjen. Hon står som finländsk värd för de utländska gästerna. Också hon vittnar om att den finska elevcentrerade skolan är det som intresserar rektorerna.

Finlands Pisa-framgångar har inneburit en strid ström med besökare från utlandet till de finländska skolorna. Pandemin innebar givetvis en paus, men nu är man i gång igen. De dalande inlärningsresultaten som vi oroar oss för har inte påverkat efterfrågan i negativ bemärkelse. Intresset är fortfarande stort, också om vi måhända lever på gamla meriter. Främst riktar Visit Finland in sig på Indien, Kina, Japan och Sydkorea.

-Det är ett växande marknadssegment. Speciellt i de asiatiska länderna finns ett intresse för det finländska skolväsendet, säger Antila.

Utbildningsturism är en nischverksamhet för Visit Finland, men ser man på finländsk utbildningsexport i ett större perspektiv är det inte fråga om något marginellt fenomen. Vid Utbildningsstyrelsens program Education Finland, som främjar den finländska utbildningsexporten, är målet att värdet på exporten ska uppgå till en miljard euro före år 2030. Det ser ut att gå betydligt snabbare än så. Enligt en uppskattning av institutet för forskning om arbete och ekonomi, LABORE, uppgick det totala värdet av den finländska utbildningsexporten till nästan en miljard euro redan år 2019. Med utbildningsexport avses export av tjänster med koppling till utbildning och kunnande, till exempel försäljning av utbildningslösningar till andra länder och utbildning för utländska examensstuderande i Finland, samt export av varor, såsom fysiska läromedel och lärmiljöer.

Redo!

Spela

Efter en stund börjar man allt oftare höra den kännspaka klangen av en ren träff på bollen. Emma Sallinen tar det som ett tecken på att rektorerna är redo att testa på att spela boboll, men med en mjuk och stor boll. Matchen blir rafflande och slutar oavgjort efter att Emma visat varför hon valts till slutspelets värdefullaste spelare i damernas bobollsliga år 2018.

Idrottsgrenen som ingen har hört talas om har uppenbarligen gjort ett intryck på de indiska skolledarna. När jag frågar vad de tar med sig från Finland när de återvänder till sin skola blir svaret entydigt: Vi älskade pesäpallo!

Träff!

Text och foto: Mattias Fagerholm