Farmer Time ger elever kunskap om jordbruket

farmer9
Farmer Time Finland på besök i Johanna Smiths växthus i Närpes.

En stor del av befolkningen har tappat kontakten med jordbruket. Det vill Farmer Time Finland ändra på genom att erbjuda digitala rundturer för skolelever. I slutet av förra läsåret bjöds det på virtuella klassresor som lockade tusentals deltagare.

– Hej och välkomna till en ny klassresa. I dag ska vi få gå in i ett jättestort och häftigt växthus i Yttermark i Närpes och se vad som odlas där, säger Malin Olkkola, programledare för Farmer Time Finlands virtuella klassresa som ordnades i början av juni.

Ungefär så här gick det till när Farmer Time Finland – ett projekt som drivs av Proagria Lantbrukssällskapet – ordnade virtuella klassresor för grundskolor i Svenskfinland i slutet av förra läsåret.

Förutom ett besök till ett växthus fick deltagarna en virtuell rundtur hos en får- och en mjölkproducent. Intresset för evenemanget som pågick i tre dagar var så stort att tekniken kraschade under den första klassresan när deltagarna i direktsändning via Zoom skulle få ta del av arbetet i ladugården.

– Vi trodde att cirka fyrtio klasser skulle delta men plötsligt loggade upp till hundra in och då höll inte tekniken utan direktsändningen kraschade. Vi fick tänka om och i stället satsade vi på att spela in materialet på förhand och lägga upp det på Youtube där deltagarna kunde ta del av det, säger Mathilda Kull, projektarbetare på Farmer Time Finland.

– Men det var ett tacksamt problem. Vi är mycket glada över att intresset var så här stort i de finlandssvenska skolorna, fortsätter hon.

Nådde tusentals elever

Hur många unga skolelever nådde ni totalt?

– Efter den sista klassresan beräknade vi antalet elever som deltog till cirka 3000. Merparten var grundskolor i Österbotten men vi hade också några klasser från Södra Finland. Så vi är jättenöjda med uppslutningen, säger Kull.

De virtuella klassresorna som ordnades i början av juni under läsårets sista dagar var ett nytt koncept inom ramen för Farmer Time. Projektet startade på våren i fjol och har under året gett möjlighet åt skolelever att få en inblick i jordbruket genom virtuella besök.

– Konceptet härstammar från Storbritannien där en bonde började sända digitalt ut till barn och unga för att sprida kunskap om en bransch som allt färre känner till. Därefter har konceptet spridits till andra länder och vi tog det i bruk i fjol, berättar Kull.

Sedan starten har Farmer Time Finland samarbetat med femton olika jordbrukare som har blivit tilldelade en egen skolklass. Skolorna som deltagit finns mest i Österbotten men också i Åbo. Under läsåret har bönderna i samarbete med klasslärarna själva kommit överens om när digitala träffar har ordnats.

– Träffar har ordnats ungefär en gång i månaden i ämnen som har varit lämpliga. Jag vet att många klasslärare har tagit in det i omgivningslära. Det bästa är att det inte är tidskrävande att vara med. Och klassen bestämmer själv hur många träffar man har och det är gratis att vara med. Sedan har vi också märkt att det går att väva in konceptet i många olika ämnen, säger hon.

Väcker tankar och frågor

En klasslärare som utnyttjat möjligheten via Farmer Time Finland är Elin Hassel-Löfqvist, klasslärare i Norra Korsholm skola.

– Mina elever har uppskattat konceptet väldigt mycket och tycker det är intressant att få bekanta sig med jordbruket – en möjlighet som många inte annars har. Det har också väckts många frågor som de annars inte hade kommit på att fråga, berättar Hassel-Löfqvist, som också är med i projektets styrgrupp som lärarrepresentant.

Ett exempel på det var i samband med en träff med en grisbonde. Det tog inte länge innan eleverna kopplade ihop produktionen med slakt och konsumtion.

– Det blev en diskussion om att djuren som de nu träffar genom den virtuella träffen kanske hamnar på julbordet senare. Bonden fick ge sin syn på produktionen och berätta att slakten är en del som också kan vara jobbig för henne. Sedan följde diskussioner om hur viktigt det är att inte kasta mat och kring överkonsumtion, säger hon.

Frågor som de här hade utan de virtuella träffarna aldrig aktualiserats, menar hon.

– Det blir en helt annan grej när man får följa med en bonde i det dagliga arbetet. Vi behöver bönderna för vår livsmedelsproduktion och det är ett tungt och viktigt arbete som de gör. I Finland produceras inte bara kött utan många andra råvaror.

– Jag har lärt mig mycket om jordbruket via de här träffarna och det gäller också barnen. Det har varit givande att vara med, säger Hassel-Löfqvist.

I slutet av förra läsåret ordnade Farmer Time Finland virtuella klassresor för elever i Svenskfinland. En klass som deltog var årskurs 3b i Smedsby-Böle skola. Totalt nådde klassresorna cirka 3000 elever.

Vill öka kunskapen

Vad är det viktigaste som Farmer Time Finland vill nå ut med? Enligt projektledare Christoffer Ingo, som själv varit med som fårproducent och delat med sig av arbetsdagen, är syftet att öka kunskapen om den inhemska livsmedelsproduktionen.

– Vi vill ge en bild av hur arbetet ser ut på en gård – antingen från traktorn eller vad som görs i exempelvis en ladugård. Vi vill öka kunskapen om den inhemska livsmedelsproduktionen och också väcka ett intresse för ett framtida yrkesval.

– Det är speciellt viktigt i och med att klyftan mellan stad och landsbygd har vuxit och genom det här projektet vill vi minska den, säger Ingo.

Möjligheten att få delta i virtuella besök på bondgårdar fortsätter under det här läsåret. Ingo berättar också att nya koncept, likt de virtuella klassresorna, kan bli aktuella framöver.

– Vi har många nya saker på gång som ska vidareutvecklas men vi går ut med dem först när allt är klart, säger Ingo.