En tyst skola

IMG_7115
Som promenaddäcket på Silja Serenade. Så sammanfattar lärarkollegiet utsikten över matsalen.

Ljusa träväggar, isolerande skivor i taket och heltäckande mattor. Det är behagligt tyst i Kyrkfjärdens skola i Ingå. Men inte ens de ljudisolerade elementen kunde dämpa glädjen över den nybyggda skolan då det bjöds till invigningsfest. Det är fråga om kommunens största investering någonsin.

-Den som väntar på något gott väntar aldrig för länge, sade Annika Wide, ordförande för nämnden för fostran och utbildning, i sin hälsning.

Och väntat har man minsann gjort. Skolbygget har varit på agendan i tio år, konstaterade rektor Jessika Elfving. Men nu står skolan klar och det firades med både sång och festtal.

Edith Holmqvist och Oscar Lindström lotsade med fast hand deltagarna genom invigningsfesten.

– Kommunfullmäktiges ordförande vill nu hålla tal för oss, aviserade eleverna Edith Holmqvist och Oscar Lindström som fungerade som konferencierer under festligheterna.

-Det vill han verkligen, sade Robert Lemström. Det är så fint här att det nästan är overkligt. En skola är inte bara väggar men förhoppningsvis ska de här väggarna ge förutsättningar för en god verksamhet.

Det här är Ingås största enskilda investering, konstaterade fullmäktigeordförande Robert Lemström.

Ingås största investering

Kyrkfjärdens skola är den största enskilda investeringen som Ingå kommun någonsin har gjort. Slutnotan gick totalt på närmare 12 miljoner euro. Det kunde ha blivit betydligt dyrare. Byggherren Rakennuspartios offert godkändes vårvintern 2021 och på hösten satte man spaden i jorden. Efter det har som bekant inflationen och priserna på byggnadsmaterial skjutit i höjden.

– Skolan är byggd med 2021 års prisnivå, säger projektledare Sebastian Hallén.

Arkitekt Juha Salmenperä är nöjd med slutresultatet.

Ger stålverk fler elever?

Detta läsår inhyser skolan 134 elever från förskolan till årskurs sex. Det skulle finnas plats för fler, men elevantalet är sjunkande i Ingå, som på så många andra orter.

-De investeringar som planeras kan innebära en elevtillströmning, säger bildningschef Merja Olkinuora och syftar på det stålverk man hoppas att skall etablera sig i kommunen.

Bildningschef Merja Olkinuora inviger officiellt Kyrkfjärdens skola. Hon tror på fler elever i framtiden.

Massivt trä intill kyrkan

Skolan ligger mitt emellan den gamla gråstenskyrkan och ett museiområde. Det innebar en viss utmaning för arkitekt Juha Salmenperä att få skolan att passa in i miljön och resulterade i att den är byggd i massivt trä. Salmenperä är själv nöjd med slutresultatet.

-Skolbyggnaderna i Finland är en brokig skara, säger han diplomatiskt.

-Det här är invändigt kanske en blandning mellan ett daghem och en skola.

Kyrkfjärdens skola är byggd i massivt trä och smälter väl in mellan museiområdet och gråstenskyrkan.

De ljusa träytorna, de heltäckande mattorna och de rätt små klassrummen skapar helt riktigt en hemtrevlig känsla. Här har man inte följt trenden med öppna undervisningsutrymmen, däremot har man små så kallade lärtorg intill klassrummen på båda våningarna.

– Varje elev har en egen plats i ett eget klassrum, säger Jessika Elfving.

I lärtorgen kan man exempelvis idka smågruppsundervisning.

Som att vara på kryssning

I personalrummet, som för övrigt inte heller ser ut som ett klassiskt lärarrum, är det idel nöjda kommentarer över de nya utrymmena. Det är så lugnt och tyst här, säger kollegiet och festar på den överblivna kinuskitårtan.

-När man ser ut över matsalen känns det nästan som Silja Serenades promenaddäck, skrattar lärarna.

Höstsol i matsalen.
Vid Kyrkfjärdens skola har man inte anammat den rådande trenden med öppna lärmiljöer.

Text och foto: Mattias Fagerholm