Maria Ohisalo

Världens viktigaste jobb

Jag skulle inte ha mitt jobb, ifall jag inte hade haft mina otroliga lärare och fostrare, som stödde och uppmuntrade mig. Lärare, som lät mig fritt växa mot mina drömmar.

För De Gröna och mig själv har det alltid varit en självklarhet att en uppmuntrande och kompetensskapande utbildning är den bästa garantin för individens och samhällets välmående. Jag tror starkt på att jämlikhet är nyckeln till att säkerställa allas möjligheter att uppnå sina drömmar. Jämlikhet borde vara den rådande kulturen på alla nivåer av utbildning. Ändå är detta lättare sagt än gjort. Ibland är jämlikhet som koncept svårt att översätta till praktiska åtgärder. Så hur skapar vi jämlikhet inom utbildning?

Arbetet för individens bästa påbörjas redan vid ung ålder och fortsätter genom individens skolgång från daghem till högre stadier. Vi vet att åtgärder tas ett långt steg på förhand för att uppnå resultat på en senare nivå. Det vi satsar på i daghem och förskolor blomstrar på lågstadiet. Därför behöver vi små gruppstorlekar och en god personaltilldelning, därför behöver vi subjektiv rätt till förskola. Lärare måste kunna ha arbetsfred för att kunna utföra sitt viktiga arbete.  Men jämlikhet har även att göra med trygghet. Elever måste kunna känna sig trygga för att kunna ha tillit till sina lärare och sitt skyddsnät. Åtgärder som ökar jämlikhet ökar också känslan av trygghet.

Jag tror på att den ljusaste framtiden uppstår i en värld där unga tar det som en självklarhet att vi alla är lika och att vi alla förtjänar chansen att utvecklas till det bästa vi kan vara. Jag tror på att vi kan åstadkomma det genom utbildning.

Utöver det är läsning också viktigt. Läsning öppnar dörrar till nya världar, utvecklar empati gentemot andra, minskar stress och förbättrar koncentrationsförmågan. Vi vet att pojkarnas intresse för läsning och modersmål i genomsnitt är svagare än flickornas. Detta är oroväckande och kräver alla möjliga lösningar. Vi måste kunna garantera att könsmässiga skillnader inte skulle uppstå till denna grad. Det finns en oersättlig nytta redan i att läsa högt för små barn, ett faktum som man skulle kunna bearbeta vidare när man kartlägger råd åt nya föräldrar och aktiviteter för daghem. Vi måste också hitta ett sätt att visa barn och ungdom, hur stor nytta man har av god läskunnighet och hur mycket det faktiskt påverkar ens liv. Jag ser detta som en värdefråga – våra kommande generationer behöver alla råd som vi har att ge. Detta är en sak som vi vuxna kunde jobba hårdare med.

Allt det vi gör inom utbildning är för att kunna ge våra unga en ljus framtid. Jag tror på att den ljusaste framtiden uppstår i en värld där unga tar det som en självklarhet att vi alla är lika och att vi alla förtjänar chansen att utvecklas till det bästa vi kan vara. Jag tror på att vi kan åstadkomma det genom utbildning. Därför önskar jag alla lärare lycka till med arbetet. Ert arbete är viktigast i världen, ett arbete där man får stöda barnens drömmar.

Maria Ohisalo är inrikesminister