Åse Fagerlund

Varför har vi inte timresurs för välbefinnande i skolan?

På en utbildning för lärare i grundskolan jag avslutade förra veckan utbrast en lärare: ”Om jag kunde skulle jag skippa hela läroplanen och jobba bara med det här!” Utbildningen handlade om att öka välbefinnande hos elever och skolpersonal med hjälp av evidensbaserade metoder inom positiv psykologi kryddat med kognitiv beteendeterapi och neurovetenskap. Det var inte första gången en sådan kommentar dök upp. Jag har hört otaliga lärare berätta om hur de skulle önska att det fanns mer tid och resurser att arbeta med att stärka välbefinnande hos elever.

Samtidigt kan det här arbetet vara viktigt också för lärarens eget välbefinnande. På en annan utbildning för 108 lärare från fyra olika orter i Svenskfinland mätte vi deltagarnas välbefinnande före och efter utbildningen. Resultaten visade att lärarnas positiva sinnesstämning hade stärkts, de upplevde starkare och bättre nära relationer. Känslan av engagemang på jobbet hade ökat tillsammans med en starkare känsla av att uppnå mål i sitt arbete och åstadkomma viktiga saker.

Hos elever i grundskolan som deltagit i ett läsårslångt program för stärkt välbefinnande såg vi på motsvarande sätt stärkt välbefinnande, en stärkt positiv sinnesstämning, minskade symptom på depression och hälsosammare nivåer av stresshormonet kortisol under skoldagen jämfört med elever i klasser som gått sitt läsår som vanligt.

Varför ingår då inte positiv psykologi i lärarutbildningen? Varför har vi inte timresurs för att fokusera på stärkt välbefinnande hos eleverna i våra skolor?

Finland har framstående skolor och kompetensen inom pedagogik är stark. Allt det kan vi. Skulle det inte då kunna vara dags att föra in fler evidensbaserade verktyg kring att stärka välbefinnande som ett viktigt steg vidare på vår fina skolväg? Välbefinnande, att se till elevers styrkor och stärka deras självkänsla finns redan i läroplanen med många fina formuleringar. Det som nu behövs är att ge lärarna tid, utrymme och verktyg att genomföra detta viktiga arbete systematiskt i praktiken. Läs: timresurs. Jag tycker också det skulle vara viktigt att inleda detta arbete i god tid. Läs: ge utrymme för positiv psykologi och metoder i välbefinnande i lärarutbildningen. Jag är gärna med och funderar vidare på den saken.