Li Andersson

Skolan visar sin superkraft igen

Vi hade inte ens hunnit andas ut efter den värsta fasen av koronapandemin innan nästa internationella kris slog till. Putins anfallskrig i Ukraina har haft fruktansvärda följder för den civila befolkningen. Över 2 miljoner barn har lämnat landet. Många har blivit utsatta för människohandel och olika typer av övergrepp i det kaos som uppstått i flera närliggande länder, där de flesta som flytt ut ur Ukraina befinner sig. Av de i skrivande stund 14 000 personer som registrerat sig för att få tillfälligt skydd i Finland är ungefär hälften minderåriga.

Kriget i Ukraina har en enorm inverkan på barnens rättigheter. När vi nu förbereder oss på att ta emot folk som flytt från Ukraina är det just barnens rättigheter och behov som bör styra de beslut som fattas. Det är mycket viktigt att alla kommuner ser till att information om att barnen har rätt att gå i skola når ut till alla dem som det berör.  Likaså är det av vikt att kommunerna ser till att det finns möjlighet för alla barn som det berör att delta i förberedande utbildning. För barn som inte ännu är i skolåldern är det viktigt att kommunerna ordnar möjlighet att delta i småbarnspedagogiken och annan organiserad verksamhet för familjer och små barn.

Finland är det enda nordiska land som inte explicit tryggar rätten att delta i småbarnspedagogik för barn som inte har en hemkommun, såsom papperslösa och asylsökande. Detta är inte förenligt med barnens rättigheter, och därför är det viktigt att detta åtgärdas så snabbt som möjligt. Undervisnings- och kulturministeriet har föreslagit att regeringen fattar beslut om att kompensera kommunerna fullt ut för de utgifter som uppstår för att ordna småbarnspedagogik samt att det snabbt ska genomföras en temporär lagändring som tryggar rätten till småbarnspedagogik för alla barn, även de som inte har en egen hemkommun.

Varför är det då så viktigt att vi ordnar med undervisning så snabbt som möjligt för alla barn? Därför att skolan för barn är en så viktig del av vardagen. Skolan representerar de rutiner som möjliggör att föra tankarna bort från krig och svåra upplevelser, och i stället få fokusera på att lära sig, på kreativitet och på samarbete med andra. I skolan finns det utrymme för lek och umgänge med andra i samma ålder, för nya upplevelser och insikter. Även i denna krissituation visar skolan sin superkraft. Tack till alla er som möjliggör det!