Inger Damlin

När kunskapen spelar en biroll

Man har aldrig någon garanti för att det frö man sått börjar växa och till slut blomma, det vet vi alla. Detsamma gäller satsningar i grundskolan.

Just nu pratas det mycket om hur regeringen tänker investera i den grundläggande utbildningen, bland annat i form av tilläggstimmar och en förnyelse av trestegsstödet. Man ser också över tillgången på läromedel och stärker personalens befogenheter att hjälpa barn och unga. Vi som känner skolan utan och innan, vet att alla de här punkterna är värdefulla för framtidens skola.

Samhället vi lever i pratar mycket om välmående, eller snarare hur vi ska kunna minska illamåendet bland barn och ungdomar. Det är en viktig diskussion, ja helt grundläggande rentav. Men i det här sammanhanget får inte alltid lärande och kunskap plats. De tvingas ta en biroll.

Kunskap är viktigt att prata om. Kunskap är viktigt att värna om. Kunskap är viktigt att respektera. Utbildningen som en kraft att komma framåt i livet, en kraft att förändra världen, formuleras ofta som rader i festtal men når inte ända fram till dem som det verkligen berör.

Just nu prioriteras de sociala relationerna högt och man utgår gärna från andra sektorers rekommendationer. Skolan, utbildningen och vägen till lärande tvingas backa och tona ner sin roll. I dag kan det till exempel upplevas som en bestraffning att bli erbjuden stödundervisning eller specialundervisning. Att gå om klassen uppfattas som stämplande och exkluderande, även om bakgrunden ligger i en hög skolfrånvaro och syftet är en chans att ta igen förlorad kunskap och hitta tillbaka till den egna lärandestigen.

Grundskolan är en skola för alla. Teoretiskt sett är det en superkraft om vi lyckas vända trenden och ser att dörren till lärandets belöning står vidöppen, för alla.

Fröet till framtidens skola har vi petat ner i jorden. Men det räcker inte till. Du, jag och alla i vårt land behöver återfå en tro på utbildningens betydelse och bildningens vikt. Alla behöver få erfara det belönande i att lära sig nya saker och vi måste prata mera om hur starkt kunskap är förknippat med vårt mående.

Bildning är inte betungande att bära, bildning ger verktyg för att leva. När vi återfår tron på det här faller också satsningen från staten i god jord och kan blomma ut till fullo.