Inger Damlin

Hög kvalitet i skolan kräver resurser

Vi lägger ytterligare ett läsår bakom oss, ett läsår som kan betecknas som det nya normala. Nu stundar sommaruppehåll med fokus på vila och återhämtning. Att komma ihåg att med gott samvetet faktiskt vara ledig då du är ledig är guld.  Och att spara jobbet tills ett nytt läsår tar vid och tillåta sig själv att vara lat och ägna sig åt avkoppling. Då kan du med förnyade krafter glida in i nästa termins äventyr.

Högst troligen står vi under nästa läsår inför ett försämrat ekonomiskt läge, knappa resurser och någon typ av personalbrist. Det är också uppenbart att vår välfärd utmanas. I ett sådant läge måste vi få slut på trenden att ”allt är skolans fel” och bredda diskussionen i samhället. Lärare och rektorer vittnar om ett allt sämre mående i skolorna kombinerat med bristande stödtjänster och ökat tryck från samhället på allt skolan borde åtgärda. Ni lärare och rektorer, ni tänjer er redan till det yttersta. Ni utreder, stöder och anpassar er, ibland till och med så långt som till bristningsgränsen. Det finns inte en chans att vi kan fortsätta så här. Lärare måste få vara lärare. Rektorer måste få vara rektorer.

Vi måste få i gång en debatt om vad man kan förvänta sig av de resurser som läggs in i skolan. En välkänd sanning är att du inte kan förvänta dig kvalitet om du inte är beredd att betala för den. Vi måste våga diskutera situationen offentligt för att få klara gränser kring skolans, vårdnadshavarens, samhällets och andra instansers ansvar. I ett rörigt läge måste vi våga ta svåra frågor till tals för att hitta lösningar.

Då mörka tider prövar oss är det alltid fint att kunna påminna om det goda i lärarjobbet. Att tänka på stunder som får en att trivas i uppdraget. De stunderna kan vara avgörande för orken framåt. Att se elever lyckas, uppnå målsättningar eller helt enkelt bara trivas ger energi. Goda möten med vårdnadshavare i fin samarbetsanda. Den styrka som finns i det kollegiala samarbetet, den styrka som alltid omfamnar då det känns jobbigt.

Från FSL:s sida kommer vi under nästa läsår att lägga lite extra krut på att uppmärksamma medlemmar på hur lärare och rektorer egentligen jobbar. Det är alltid bra att påminna om hur viktigt det är att du själv i den stressiga vardagen tänker på att ta dig tid till pauser. Det lyckas bäst om du själv sätter gränser för ditt jobb, planerar och följer upp tidsanvändningen på ett smart sätt. Viktigt är också att visa hänsyn till andra genom att visa dina kolleger att du har gränser för det du gör. Viktigt att minnas för oss alla är att även om våra jobb är viktiga och av stor betydelse för barn och unga är det inga dygnet runt-jobb.

Jag vill rikta ett stort tack till er lärare och rektorer! Ni gör ett fantastiskt jobb i vardagen. Ett jobb som spelar roll för framtiden. Det är ni som tryggar framtiden – alltid.