Inger Damlin

Ge med den ena handen, ta med den andra

Jag är rätt säker på att ni som läser detta har valt läraryrket eftersom ni gillar att se elever utvecklas, men också för att ni på ett avgörande plan kan vara med och forma deras framtid, forma landets framtid. Sådant känns meningsfullt och belönande.

Er entusiasm har en stor betydelse för undervisningen men alltför ofta tvingas ni ändå acceptera att vissa mål inte kan uppnås eftersom förutsättningar saknas eller byråkratin tar över. Överstora undervisningsgrupper, bristande stödfunktioner och en omfattande dokumentation är något vi länge tampats med.

Men nu tänker regeringen inte skära i utbildningen. Det har man lovat. I stället vill man få ordning på trestegsstödet, garantera hanterbara gruppstorlekar och fungerande stödfunktioner i gymnasieutbildningen. På pappret ter sig förutsättningarna för att lärare ska få vara lärare och att barn och unga ska få det som de verkligen behöver, utmärkta.

Intentionerna är goda men vill man lyckas behöver vi mer pengar till utbildningen, inte mindre. Inga löften infrias genom att ge med ena handen och ta med den andra.

I verkligheten är det inte så enkelt. Parallellt med dessa utbildningspolitiska målsättningar vill man ”indexbromsa” kommunernas statsandelar. En sådan nedskärning står helt i strid med löftet om att inte skära i utbildningen och skulle leda till märkbara försämringar i kvalitén.

Intentionerna är goda men vill man lyckas behöver vi mer pengar till utbildningen, inte mindre. Inga löften infrias genom att ge med ena handen och ta med den andra. Vi väntar med spänning på höstens budgetmangling, där det är upp till bevis för regeringen.

Vad regeringen och sommarens politiska rasismdebatt också visat är hur viktigt värdegrundsarbetet i skolan de facto är. Ert uppdrag är att fostra barn och unga till humana människor som bland annat respekterar mänskliga rättigheter, uppskattar kulturell mångfald och främjar demokratin. Samhällsklimatet är sådant att våra grundvärderingar ständigt utmanas och därför är er insats så viktig, varje dag.  

Slutligen vill jag påminna er om att sätta gränser i ert arbete. Dra nytta av det kollegiala stödet och prata med din förman som gärna stöder i pressade situationer. Låt läsåret bli ett läsår fyllt med lärarglädje. FSL finns här för dig och vi är redo för en ny termin och möjligheten att fortsätta jobba för världens bästa skola!