Linda Felixson

Det finns enkäter och så finns det enkäter

När jag valdes till vice ordförande för FSL såg jag framför mig en roll präglad av nära samarbete med ordföranden. En roll där jag kunde lära känna förbundets verksamhet och samtidigt vara en stark påverkare. Jag tänkte inte tanken på att det skulle vara jag som kliver in som ordförande. Men här är jag.

Det känns roligt och spännande att få ha den här uppgiften. Jag får insyn i alla delar av förbundets verksamhet och jag kan vara med och påverka. Det känns tryggt att jobba med ett kansli som fungerar bra och en styrelse som är engagerad. Dessutom är vi ju i ett läge där det finns massor med aktuella frågor.

Under den senaste tiden har det kommit enkäter som ska fyllas i från många olika håll. FSL ville göra en undersökning för att se hur våra medlemmar mår och hur förändringarna gått. Vi ville veta hur det står till med arbetsredskap hos lärarna, hur mycket tid man satt ner på undervisningen samt vad lärarna anser om beredskapen att övergå till distansundervisning. Vi behöver en trovärdig grund att stå på när vi för fram både positiva och negativa effekter av de förändringar som gjorts inom skolvärlden på grund av Covid-19. Resultaten ger oss vägledning för vårt fortsatta arbete.

Lärare i undantagstider gör en enorm insats. Ert jobb spelar roll.

Jag tar avstånd från att andra instanser, till exempel mediehus, skickar ut enkäter till föräldrar och lärare i syftet att kunna jämföra, peka finger och rangordna kommunerna. Jag förstår inte vad idén med det här är, vad är det man tänker sig kunna åstadkomma? När man i dessa undantagstider frågar om man är nöjd med den undervisning som skolan gett är svaren subjektiva. Det som förälder A är nöjd med kanske inte förälder B gillar.

Man kan inte dra så stora slutsatser av svaren på sådana frågor, speciellt inte när man får en känsla av att tidningar bara vill skapa rubriker.

Vi kan utgående från svaren i vår egen undersökning konstatera att lärarna har satt ner mycket tid på att ställa om sin undervisning, de har det ganska bra ställt med datorer och pekplattor men de flesta lärare saknar egna arbetstelefoner. Många lärare ser det här som en möjlighet att lära sig något nytt och kan se det positiva i förändringen. Utmaningarna har funnits i att bland annat kunna sätta gränser för sitt eget arbete. Ni kan läsa mera om resultaten i Läraren nr 8 och på webben.

Lärare i undantagstider gör en enorm insats. Ert jobb spelar roll. Var snälla med er själva och varandra.