Inger Damlin

Nära medlemmarna kan vi göra skillnad

FSL är en stor familj med medlemmar från många olika lärargrupper. Men vi förenas alla av en sak: lärarskapet. När vi lever i en osäker tid behöver vi varandra och vår gemenskap mera än någonsin. 

Ur den medlemsundersökning som FSL genomförde hösten 2021 framgick det klart att samtliga lärargrupper har ett behov av att bli sedda och hörda i förbundets påverkningsarbete. Under våren kommer vi därför att satsa lite extra krut på just att lyfta upp våra olika medlemsgrupper.  

  Först ut är universitetslärare som efter en lång tid med distans- och hybridundervisning väntar på att förhoppningsvis få gå tillbaka till närundervisning igen om några veckor. Den långa pandemin har varit tung inte bara för studerande, utan också för universitetslärare. För många börjar motivationen och orken tryta ordentligt.  

Universitetslärarna har jobbat hemma länge och saknat den sociala biten i vardagen, men också den professionella utvecklingen både individuellt och kollegialt har tagit stryk. Man blir lärare bland annat för att få interagera med andra människor – inte för att ha envägskommunikation med svarta rutor på Zoom. Att inte kunna se och interagera med dem man pratar med är energikrävande, och att vara ständigt flexibel tär på orken.  

Hybridundervisning ställer högre krav på planeringen och att bedöma studerande blir svårt på distans. Med avstängda kameror kan man inte alltid ens veta med säkerhet att de faktiskt deltar, eller om de jobbar med annat samtidigt. Det blir mer fokus på skriftliga arbeten för att kunna bedöma, men det krävs mer än att bara kunna formulera sig i skrift i högskolestudier. Speciellt om man studerar till lärare! 

  Jag är övertygad om att varje lärare ser fram emot att få träffa sina studerande igen, men det kommer att ta ett tag innan rutinerna fungerar. Högst troligen möts man nu av studerande som inte mår så bra och som tappat bort sig under åren på distans. Frågan blir då hur lärare ska lärare lyckas stöda och motivera när också de egna energidepåerna sinat under pandemin. 

  FSL är facket också för universitetslärare. Det är viktigt för oss att arbeta med frågor som berör er och att vi skapar sammanhang som känns relevanta för er. För ett starkt och inkluderade förbund vill vi involvera hela FSL-familjen. FSL ordnar därför frukostträff för universitetslärare i Vasa 10.3 och AW för universitetslärare i Åbo 29.3. 

Genom att vara nära medlemmarna, lyssna in och forma intressebevakning vill jag tro att vi gör skillnad. Jag hoppas att vi ses, och att just du bästa universitetslärare känner dig som en självklar del av FSL.