Tom Ahlfors

När wc-pappret ransoneras hemma

På annan plats i detta blad berättas om den senaste enkäten Hälsa i skolan och att resultaten visar att ungdomarnas psykiska välbefinnande blir sämre och sämre. Det här är en oroväckande utveckling säger man både på Institutet för hälsa och välfärd THL och på föreningen Mieli Psykisk Hälsa Finland.

Som vanligt vill man ändå betona att det stora flertalet ungdomar mår bra, en vilja som är djupt mänsklig; vi ägnar oss hellre åt trevligheter än åt elände.

Rädda barnen har nyligen publicerat resultaten av en egen undersökning som fritt översatt från finskan heter Barnets röst 2023.

Undersökningens resultat visar att vardagen i barnfamiljer med ekonomiska svårigheter är full av utmaningar, och det är inte bara utmaningar med att pengarna inte räcker till ny cykel och resa till Kap Verde, utan nu handlar det om att familjerna exempelvis inte har tillräckligt med mat, utan får ransonera maten. Hela 14 procent av barnen till föräldrar som är låginkomsttagare upplever att familjen lider av brist på mat!

Föräldrar kan dra ner på det egna födointaget för att ha råd att ge mat till sina barn och barnen vittnar om ensidig kost som huvudsakligen består av bröd och gröt.

Den som i det här skedet säger att gröt är god och näringsrik mat kan gott och väl sluta läsa här – ingenting av fortsättningen kommer ändå att gå hem heller.

Låginkomsttagarfamiljerna sparar inte bara på mat utan drar också ner på hygienprodukter, såsom deodorant och menstruationsskydd.

Det är lätt att begripa att en ung person som inte har tillgång till deodorant eller menstruationsskydd lätt kan falla offer för mobbning och marginalisering eller utstötande ur gruppen.

En av de unga som deltagit i enkäten säger: ”Allt måste ransoneras. Man får små bitar av wc-papper och bara en person per dag får duscha eftersom vattnet är så dyrt.”

I dessa familjer är 87 procent av barnen oroliga för sin familjs ekonomi, 80 procent har upplevt stress och 64 procent upplever sin mentala hälsa som dålig.

De upplever betydligt oftare trötthet, avundsjuka, sorg och skam än lycka, glädje och pigghet.

”Jag är trött på livet och jag har varit det ett år nu. Jag planerar självmord varje dag.”

”Jag skär mig och vill dö, försvinna.”

Det är inte långsökt att uppfatta de här citaten som en bakomliggande förklaring till att THL:s enkät Hälsa i skolan rapporterar att var fjärde ung person lider av någon mental störning, som till exempel depression, ångest eller ätstörning.

Självmord är en av de vanligaste dödsorsakerna bland våra 15–19-åringar.

”Av någon anledning tänker jag ofta på vad jag gör för nytta i den här världen och att jag skulle vilja dö eller skada mig själv.”