Inger Damlin

När samhället gungar står skolan för trygghet

En morgon i augusti besökte jag Tegengrenskolan i Vörå, skolan där jag som nyutexaminerad lärare fick mitt första jobb. Tegengren och Koskeby skola har byggts samman till en skolhelhet. Kommunen har satsat och förstått vikten av frisk skola och stimulerande lärmiljöer.


Jag möttes av en fräsch nybyggd skola som andades nutid. En skola med iver och förväntan inför ett nytt läsår fyllt med lärande. En skola där lugnet omfamnar. Det lugn som samhället behöver just nu, som eleverna behöver – som vi lärare och rektorer behöver i en tid av coronaovisshet.

Vi kan inte förbise barns och ungdomars mående i den situation vi lever i. Lärare och rektorer ser hur viktig närundervisningen är just nu. Interaktionen mellan elever och lärare, trygga rutiner i vardagen och fina kompisrelationer ger den trygghet och de ramar som barn och unga behöver för att kunna uppleva glädjen i lärandet. Erfarenheterna från specialarrangemangen i våras visar vikten av skolan som institution i samhället, den plats där man lär sig och får stöd.


Den coronavåg som omger oss kräver respekt. De anvisningar vi fått kring till exempel handhygien, avstånd och munskydd måste absolut följas. Vi kan bli tvungna att övergå till distansundervisning även under denna våg, vi måste leva med det. Men vi måste också våga se vilka konsekvenserna av ett nerstängt samhälle blir och modigt satsa på barn och ungdomar. Ett ökat antal barnskyddsärenden, omhändertagningar och fall av ungdomsbrottslighet är produkten av ett otryggt samhälle. Det kostar och det sätter spår.

I pressen uppviglas vi till en osund oro med tankar kring hur det i värsta fall kan bli. Tryggheten för lärare och rektorer är nu närundervisningen och det faktum att beslut om specialarrangemang i skola eller klass inte kan fattas lättvindigt utan kräver att situationen är tillräckligt allvarlig. Speciarrangemang är ingen förebyggande åtgärd som kan vidtas utifall att. Myndigheter måste våga vara tillräckligt tydliga med anvisningar då samhället är i gungning.

Trafikljustänk kring coronaläget kunde med fördel tas i bruk för att ge omgivningen den exakta information som behövs, skapa trygghet i skolvärlden och därmed i samhället.
Då lärarna och rektorerna känner sig trygga och lugna kan de förmedla det lugn som dagens barn och ungdomar behöver.

Låt oss ta ett steg i taget, låt oss visa respekt och förståelse – det ska höstterminen 2020 handla om.