Mattias Fagerholm

Varning för lärarflykt

Sex av tio lärare har övervägt att byta bransch under det senaste året. Som orsak till detta uppger lärarna arbetsbelastningen, den utökade arbetsmängden och den låga lönenivån. Det är främst lärare som jobbar med de yngsta eleverna som går i dessa tankar. Det här visar en färsk undersökning av Undervisningssektorns fackorganisation OAJ.

Att 57 procent av lärarna funderar på branschbyte är anmärkningsvärt. Andelen har nämligen ökat kraftigt på bara några månader. När OAJ ställde samma fråga i våras uppgav en av tre lärare att de överväger att byta jobb.

Inte bara OAJ:s kartläggning visar att de finländska lärarna är allt mer missnöjda med sina arbetsförhållanden. OECD:s så kallade Talis-undersökning (Teaching and Learning International Survey) indikerar det samma under tidsspannet 2013-2018.

Ur OAJ:s kartläggning går det inte att utläsa hur de finlandssvenska lärarna ser på situationen. Men man kan säkert utgå från att förändringen är liknande på svenskt håll. Inte har de finlandssvenska skolorna klarat sig undan extra arbete under coronapandemin. På många håll i Svenskfinland är det redan nu brist på lärare och om man i de tvåspråkiga kommunerna drabbas av någon form av lärarflykt till andra branscher gungar båten rejält. Med de små volymerna vi har i Svenskfinland och med en lärarbrist i botten skulle det vara snudd på katastrof om lärarna skulle förverkliga sina branschbytarplaner.

Man kan inte blunda för att lönen är en avgörande faktor när det kommer till yrkets attraktionskraft.

Det är alltså skäl att ta siffrorna på allvar. Man behöver inte gå längre än till Sverige för att exemplifiera hur snett det kan gå. Där har över 30.000 behöriga lärare bytt bransch och lärarbristen är enorm. I Sverige har man bittert fått erfara att snöbollen är svår att få stopp på när den väl har satts i rullning. Enligt Statistikmyndigheten SCB uppskattas rekryteringsbehovet i för- och grundskola vara uppe i hisnande 45.000 lärare år 2033. Det gäller alltså att få bukt med problemet innan det slår rot på allvar. Vi vill inte att Sveriges väg skall bli vår.

När det kommer till lösningar är arbetsgivaren i en nyckelposition. Man kan inte blunda för att lönen är en avgörande faktor när det kommer till yrkets attraktionskraft. Undervisningssektorns tjänstekollektivavtal löper ut i slutet av februari. I den kommande avtalsrundan har den kommunala arbetsgivaren ett gyllene läge att visa att man verkligen vill ha kvar lärarna i skolan.