Mattias Fagerholm

Såga inte av den gren du sitter på

Planerna på en nordisk skola i Helsingfors börjar utkristalliseras. Enligt den beredning som stadens tjänstemän har gjort är det fråga om en skola där undervisningsspråken är finska och svenska. Även skolans förvaltning skall vara tvåspråkig.

Problemet med modellen är att den nuvarande lagsstiftningen inte känner till tvåspråkiga skolor av det slaget. Undervisningsspråket är antingen svenska eller finska. Det innebär att om Helsingfors planer skall kunna framskrida enligt den modellen så krävs en lagändring, alternativt ett undantagslov från Undervisnings- och kulturministeriet.

Från SFP-håll signalerar man att en lagförändring är utesluten. Bra så. Ett självständigt svenskt skolväsende är grundbulten i Svenskfinland. Med en finlandssvensk undervisningsminister och SFP i regeringen kan man kanske utgå från att en lagändring knappast blir aktuell. Man kan bara spekulera i hur det hade kunnat gå med en annan regeringsbas.

SFP vill inte öppna Pandoras ask vad gäller tvåspråkiga skolor, men har med facit på hand ändå pillat på locket.

Samtidigt är det aningen paradoxalt att det initiativ som nu resulterat i en diskussion om huruvida lagen bör rivas upp bottnar i ett SFP-förslag. Nordiska skolan är ursprungligen ett initiativ från SFP. När man läser beredningen kan man konstatera att det är rätt tunnsått med de nordiska elementen. På ett rätt allmänt plan talas det om nordiska värderingar och samarbete med nordiska instanser. Lägger man dessa bisatser åt sidan beskriver tjänstemännen i Helsingfors närmast något som kunde beskrivas som en tvåspråkig skola.

Knappast hade SFP-politikerna i Helsingfors tänkt sig att förslaget om en nordisk skola skulle resultera i att staden utarbetar ett koncept för en tvåspråkig skola. Ett koncept som SFP har svårt att skjuta ner i och med att man själv lanserat tanken. SFP vill inte öppna Pandoras ask vad gäller tvåspråkiga skolor, men har med facit på hand ändå pillat på locket.

Förvånade är också att Helsingfors stads ledande svenska tjänsteman flaggar så varmt för projektet. Niclas Grönholm, direktör för den svenska servicehelheten, skriver på Twitter att Helsingfors vill skapa något unikt, nytt och hållbart och att FSL tar avstånd från det.

Konceptet nordisk skola är det inget fel på. Men om planerna, när de ytterligare konkretiseras, tar en riktning mot något som urholkar det autonoma svenska skolväsendet är det att såga av den gren man sitter på.