Mattias Fagerholm

Desinformation hör inte hemma i skolan

Nyligen nåddes en milstolpe då över hälften av finländarna som har fyllt 12 år har fått två doser coronavaccin. Omkring 80 procent har fått den första dosen. Det är givetvis i de yngsta årsklasserna som vaccinationerna släpar efter, så sent som vid skolstarten började man vaccinera 12-15 åringar.

Vaccinationerna i de yngsta årsklasserna har ändå framskridit väl, uppger Institutet för hälsa och välfärd THL. Detta långt tack vare att vaccinationerna har skett i samarbete med skolan och skolhälsovården. Det är hälsovårdsmyndigheterna som har, och skall ha, ansvaret för arrangemangen och informationsgången. Men då vaccinationerna sker i skolans utrymmen och informationen sker via skolans informationskanaler är det lätt hänt att skolan dras in i diskussioner om vaccinets vara eller icke vara.

Frågan är känslig och kan även leda till knepiga situationer. Enligt patientlagen är det upp till den unga själv att fatta ett beslut att ta vaccin eller låta bli också om hen är minderårig. Endast om det bedöms att den unga inte själv är kapabel att fatta ett beslut, eller om hen inte vill göra det, behövs samtycke från vårdnadshavarna.

Därför är det av största vikt att de unga får saklig och korrekt information som är anpassad till deras ålder. Det här är inget problem, för här ligger ju skolans kärnkompetens. Att presentera fakta som baserar sig på vetenskaplig forskning är skolans uppdrag, vare sig det handlar om klimatförändringen eller vacciner.

Coronavaccinationerna ska behandlas i undervisningen på samma sätt som andra vaccineringar i enlighet med läroplans- och examensgrunderna. Det är viktigt att informationen som ges i undervisningen ska grunda sig på vetenskapliga fakta. Det slår Utbildningsstyrelsen fast.

Helt förkastligt är att vaccinskeptiker på flera olika håll i landet har försökt sprida sitt budskap i skolor

UBS efterlyser nu arbetsro för både elever och lärare. Ett olustigt element i vaccindebattens kölvatten har nämligen varit osakliga påtryckningar riktade mot undervisningspersonal och försök att påverka de unga i skolmiljön. Helt förkastligt är att vaccinskeptiker på flera olika håll i landet har försökt sprida sitt budskap i skolor. Till exempel tvingades polisen rycka ut då tre vaccinmotståndare försökte tränga in i en Helsingforsskola. Polisen uppmanar skolorna att med låg tröskel ta kontakt om det finns behov av att avlägsna påträngande personer.

Under coronapandemin har utomstående ingenting att göra i skolan, och desinformation hör aldrig hemma där, konstaterar undervisningsminister Li Andersson på Twitter. Det är värt en retweet.