Väck inte den björn som sover?

Jag har med stor förvåning läst tidningen Läraren under den senaste tiden. Det verkar som om en del kandidater och medlemmar i dessa ordförandekampstider vill lyfta fram OAJ som ett hot för FSL – ett hot som inte finns. Det finns inga planer inom OAJ att frånta FSL dess ställning på något sätt.

Under min tid som aktiv har vi alltid haft ett bra samarbete med FSL, och eftersträvat lösningar som tillfredsställt såväl OAJ som FSL. Alltid.

I viljan att skapa debatt kullkastas nu det goda samarbetet mellan FSL och OAJ. Tidningen ger stor plats åt att måla en bild av OAJ som ett hot, vilket konkretiseras av den bild som fanns i senaste tidning. 

Min förhoppning är att vi fortsätter med goda samarbete vi har mellan OAJ och FSL. 

Det finns en styrka i det samarbete.

Vi behöver varandra.

Petri Kääriäinen

Ordförande, OAJ-YSI

Svar:

Petri Kääriäinen tycker att tidningen Läraren målar upp en bild av OAJ som ett hot mot FSL. Läraren målar ingenting, tidningen återger endast hur FSL:s ordförandekandidater ser på samarbetet med OAJ. Att inför ett ordförandeval berätta för FSL:s medlemmar hur kandidaterna ser på förhållandet till förbundets viktigaste samarbetspart ligger i tidningens uppdrag. Jag gläder mig åt att Petri Kääriäinen är en trogen läsare av Läraren. Däremot är det varken Kääriäinens, YSI:s eller OAJ:s sak att definiera vilka frågor som får stort eller litet utrymme i tidningen.

Mattias Fagerholm
chefredaktör, Läraren