Inger Damlin

Inom FSL är de studerande fullvärdiga medlemmar

Novembermåndag i gråtrist väder vandrar jag gatan fram bärande på en tygpåse fylld med chokladkyssar. Kliver in genom dörren och möts av sprudlande lärarstuderande som redan fixat kaffet, riggat bord och bara inväntar eventet.   

Att få mingla och dela ut chokladkyssar, snacka lärarskap och studier känns fint. Att stå där sida vid sida med Finlands svenska lärarstuderandes förening FSLF känns så rätt. Lönesättning, arbetssituation och snygga pennor ventilerades och som avslutning en chokladkyss och ett genuint “lycka till”.  

Jag är stolt över att leda en organisation som inkluderar studerande i gemenskapen. Inom förbundet är studerande fullvärdiga medlemmar i vårt högsta beslutande organ förbundsfullmäktige. Jag är övertygad att vi genom att aktivt ta med studerande i vårt påverkansarbete visar en klar och tydlig väg in i lärarprofessionens mångfacetterade värld.  

Vår studerandeförening FSLF visade under höstens fullmäktigemöte att de vill ha en aktiv roll inom om FSL och bryr sig om förbundets riktning och verksamhet. Flera konstruktiva förslag för 2022 lades fram och godkändes, detaljerna kan ni läsa i vår verksamhetsplan som finns på vår webbplats. Bland annat ska vi utveckla mer fungerande föreningsformer för att inkludera alla lärarstuderande på svenska i Finland, ett viktigt uppdrag för FSL.   

Att bygga ett starkt förbund innefattar mod att lyssna till blivande lärares tankar om framtidens skola, framtidens utbildning. Den vardag som studerande möter är en skola i ständig förändring. Det är av största vikt att blivande lärare ges tid att förbereda sig inför sitt uppdrag. Att forma sin egen lärarroll kräver tid och mod att fördomsfritt ta till sig olika aspekter av yrket. Här är växelverkan med och respekt från yrkesverksamma lärare avgörande.  Det är häftigt vilka ringar på vattnet ett litet samtal kan få, fick ett konkret exempel här i veckan då jag var på föreningsmöte i en vacker byskola. Träffade en utexaminerad pedagogie magister med bakgrund i lärarstuderandes led. Blev alldeles varm i hjärtat då hon säger: “Du sa ju jag skulle jobba i en 7–9-skola, och du hade så rätt. Jag gör det nu.” Men du underbara pedagog, din iver och sprudlande livsglädje gav mig som aktiv hundrafalt mer.