Li Andersson

Goda budgetnyheter för utbildningen

Förra veckan presenterade regeringen resultaten från budgetmanglingen. Denna gång handlade förhandlingarna om mycket mer än enbart budgeten, då regeringen även hade stora helheter som sysselsättningen, stöd för kommunerna, klimatpolitiken och den nationella stimulansplanen på sitt bord. Även den mediala uppmärksamheten har ganska långt handlat om dessa stora helheter, och själva budgeten har hamnat i skymundan. Det är synd, för den innehåller bland annat strålande nyheter för utbildningen, som är värda all möjlig uppmärksamhet.

Regeringen fortsätter trots coronakrisen med satsningar på utbildningen. Speciellt glad är jag över att de starka satsningarna på småbarnspedagogiken fortsätter. Regeringen har redan fattat beslut om att återinföra den subjektiva rätten till dagvård på heltid för alla och om att minska gruppstorlekarna för barn på över tre år. I denna budgetförhandling fattades beslut om en sänkning av dagvårdsavgifterna på sammanlagt 70 miljoner, samt om permanenta tilläggsresurser för att införa en modell för stöd för inlärning på sammanlagt 15 miljoner. Detta beslut innebär att vi nu kan inleda beredningen av denna viktiga lagstiftning.

Regeringen är även överens om mer satsningar på utvecklingen av kvaliteten och jämlikheten inom småbarnspedagogiken på sammanlagt 40 miljoner. Dessa resurser kommer med andra ord som tillägg till det projekt på över 300 miljoner för ökad kvalitet och jämlikhet som redan inletts.

I samband med budgeten fattades även det slutliga beslutet om förlängningen av läroplikten. Samtidigt kom regeringen även överens om tilläggsresurser på 150 miljoner för fler lärare inom yrkesutbildningen. Sammanlagt kommer denna “framtidsinvestering” på lärare och handledare inom yrkesutbildningen att uppgå till 250 miljoner under denna valperiod.

Under nästa år kommer det även att satsas 40 miljoner på vuxenutbildningen och det kontinuerliga lärandet. Samtidigt kommer vi att fortsätta med att strukturellt utveckla det kontinuerliga lärandet, bland annat genom att skapa en ny organisation för utbildning och sysselsättning i samarbete mellan Undervisnings- och kulturministeriet samt Arbets- och näringslivsministeriet.

Efter allt för många år av nedskärningar är det klart att behoven på alla stadier är större än vad som är möjligt att under en regeringsperiod rätta till. Men det är livsviktigt att vinden nu vänt, och att vi nu håller fast vid att förbättra resurserna för undervisningen och utbildningen, trots coronakrisen.