Vårdfacken fällde medlingsbudet

2588555A-F31C-445D-9142-17A0A2A0B48D
Millariikka Rytkönen och Tehy fällde medlingsbudet.

Vårdfackens förhandlingsorganisation Sote rf har fällt riksförlikningsman Vuokko Piekkalas medlingsbud. Lärarfacket OAJ:s styrelse och lärarnas förhandlingsorganisation FOSU skulle ha godkänt medlingsbudet.

På måndagen gav riksförlikningsmannen Vuokko Piekkala ett medlingsbud till huvudavtalsparterna inom den kommunala sektorn. Idag torsdagen den 30 april kl. 12.00 var det deadline för parterna att antingen godkänna eller förkasta beslutet. Vårdfacken Tehys och Supers förhandlingsorganisation  Sote rf har nyligen meddelat att de inte godkänner medlingsbudet och riksförlikningsmannens förslag på avtalslösning.  

– Ingen lösning nåddes inom kommunbranschen eftersom medlingsbudet hade inneburit att vårdarnas arbetsvillkor hade försämrats. Vi går inte med på ett dåligt avtal, skriver Tehys ordförande Millariikka Rytkönen på Twitter.

I en blogg förtydligar Rytkönen varför vårdfacken förkastade medlingsbudet. Hon skriver bland annat att lönenivån hade blivit lägre än vad man kommit överens om i andra branscher och att de oavlönade kiky-timmarna hade hängt kvar till oktober.

Lärarna hade godkänt medlingsbudet

FOSU, alltså den part som förhandlar för lärarna, meddelade inom utsatt tid idag att man för sin del godkänner förslaget på avtalslösning. Det har dock ingen betydelse längre eftersom hela paketet har fallit sönder i och med att en avtalspart förkastat riksförlikningsmannens bud.  

– Somliga ville tydligen ha kvar kiky-timmarna och hade inte heller bråttom med löneförhöjningar, skriver OAJ:s ordförande Olli Luukkainen sarkastiskt på Twitter.

– Var du verkligen beredd att godkänna en så här dålig deal, Olli? kontrar Rytkönen.  

Olli Luukkainen var besviken över att vårdfacken sköt medlingsbudet i sank.

– Lärarna hade föredragit arbetsro nu och vi var redo att godkänna avtalet för vår del. Trots de utmanande tiderna just nu och säkerligen ekonomisk osäkerhet framför oss, hade vi med den här avtalslösningen enligt den allmänna linjen och dessutom lyckats flytta lärarna inom småbarnspedagogik över till lärarnas avtal. Men så här fungerar systemet och nu får vi vänta och se vad som händer, arbetet fortsätter för lärarnas bästa, säger FSL:s vice ordförande Linda Felixson. 

KT: ”Ansvarslöst”

Kommunarbetsgivarna KT hade, förutsatt att de övriga parterna godkänt budet, också gett grönt ljus. KT:s arbetsmarknadsdirektör Markku Jalonen kallar Tehys och Supers agerande för ansvarslöst och kortsiktigt.

Tillbaka till förhandlingsbordet?

OAJ:s och tillika FOSU:s ordförande Olli Luukkainen vill att KT återupptar förhandlingarna med de organisationer som är beredda att hitta en lösning, det vill säga att man skulle göra ett avtal utan vårdfacken.

KT kommenterar i detta läge inte den möjligheten.

Läs också:

Ledarkommentar: Tehy på tvären