Strandade förhandlingar om exportmodellen

beskuren satonen oaj fullis
Arbetsminister Arto Satonen har kallat arbetsmarknadsparterna samt riksförlikningsmannen till en träff 16.1.

Diskussionerna om en ny arbetsmarknadsmodell avslutades utan resultat. Arbetsmarknadsparterna hade tid till den 8 januari att hitta samförstånd kring hur en finsk arbetsmarknadsmodell kunde se ut, men förhandlingarna strandade redan före jul. En besvikelse, säger OAJ:s ordförande Katarina Murto.

Regeringens arbetsmarknadsreformer i allmänhet och den planerade exportdrivna arbetsmarknadsmodellen i synnerhet har inte fallit i god jord inom fackföreningsrörelsen. I november kastade arbetsminister Arto Satonen (Saml) bollen till arbetsmarknadsparterna.

-Jag hoppas att man sinsemellan diskuterar frågan hur en finländsk modell kunde byggas. Om parterna hittar en modell som fyller de krav som regeringen har kan vi avstå från den skrivning som finns i regeringsprogrammet, löd Satonens budskap på ett arbetsmarknadsseminarium 8.11.2023.

Det som Satonen hänvisar till är att regeringen vill att ”lagen om medling i arbetstvister ska ändras så att den allmänna linjen för justering av löner inte kan överskridas genom ett förlikningsförslag från riksförlikningsmannens byrå eller en förlikningsnämnd”. I praktiken skulle detta innebära att exportbranschens avtal skulle utgöra ett tak för andra branscher. Det är något som den offentliga sektorn, inklusive lärarfacket, har motsatt sig.

Arbetsmarknadsparterna lyckades dock inte fånga Satonens passning. Förhandlingarna kom inte i gång på allvar och avslutades i medlet av december. Orsaken till att förhandlingarna strandade var att centralorganisationen FFC inte enbart kunde tänka sig att förhandla om hur en finländsk exportdriven arbetsmarknadsmodell kunde se ut, utan man ville utvidga förhandlingarna till att gälla också de övriga planerade reformerna på arbetsmarknaden.

Arto Satonen har bjudit in till ett nytt evenemang om den finländska arbetsmarknadsmodellen den 16 januari. Frågan är om man ytterligare gör ett försök att nå enighet förhandlingsvägen. Arto Satonen har sagt att regeringen kommer att driva igenom en exportmodell lagstiftningsvägen om arbetsmarknadens parter sinsemellan inte kan enas om en modell.

Text: Mattias Fagerholm
Bild: Leena Koskela