Kanske början på något nytt

glest i salen
En bråkdel av fullmäktigeledamöterna deltog i sammanträdet på ort och ställe i Helsingfors.

– Det här fullmäktigemötet kommer att bli annorlunda. Vem vet kanske det här är början på något nytt, noterade FSL:s avgående ordförande Christer Holmlund då han öppnade fullmäktigesammanträdet den 3 juni i Helsingfors.

Av de 43 ordinarie fullmäktigeledamöterna satt flera än hälften hemma och följde med och deltog i mötet per skärm på distans.

Efter honom tog vice ordförande Linda Felixson vid. Hon har lett förbundet en tid eftersom Holmlund redan i maj övergick till sitt nya jobb som generalsekreterare vid nordiska lärarorganisationers samråd NLS.

– Vårterminen har präglats av många olika utmaningar. För första gången i Finlands historia övergick vi till distansundervisning för största delen av Finlands skolelever och studerande. Nästan över en natt skulle vi ändra allt i vår och elevernas vardag, noterade Felixson.

Undantagssituationen visade också att vår skola dessvärre inte är jämlik. Tillgången på apparater och datorprogram ser väldigt olika ut i olika delar av vårt land. Också lärarnas kunskaper var på väldigt olika nivå, konstaterade Felixson.

– Lärarkåren tog ett enormt kliv framåt i utveckling medan distansundervisningen pågick.

FSL:s enkät som utfördes under våren visade att belastningen och arbetsmängden ökade under coronakrisen, men också att lärarna upplevde att de lärde sig något på vägen.

Vi vet inte hur framtiden ser ut, men det finns frågor som måste lyftas fram och bevakas, sade Felixson.

-Vi behöver strukturer som är hållbara. Vi ska inte köra slut på våra lärare och rektorer. Det får inte vara undervisningspersonalen som skall sköta matutdelningen i undantagssituationer. Samarbete med de andra sektorerna inom den offentliga sektorn är viktigt för att få skolvardagen att fungera.

Sabina Lindholm-Järvinen och Anna Wahren förevigade sig själva genom att ta en selfie under sammanträdet.

Veckan före fullmäktigesammanträdet roddes lärarnas avtal i land.

– En hel del av våra målsättningar uppfylldes, men det kunde alltid vara bättre.

Felixson uttryckte en oro för att FSL:s medlemmar kommer att få känna av den sämre ekonomiska situationer i sina kommuner och uppleva betydande försämringar till exempel i form av permitteringar, nedskärningar av timresursen och ökade gruppstorlekar. Betydelsen av den lokala påverkan som görs av förtroendemän och lokala föreningar i samarbete med FSL:s kansli är stor.

– Tillsammans kan vi påverka!

Text och foto: Tom Ahlfors