FSL:s fullmäktige 2022–2026

fullmäktige
Under ett valmöte vid FSL:s fullmäktigesammanträde valdes de nya fullmäktigeledamöterna som sitter fram till 2026. Foto: Frida Lönnroos
Ordinarie ledamöter i FSL:s fullmäktige 2022–2026. Valda vid valmöte i samband med fullmäktigemötet den 21–22 april.
 
Björneborgs lärarförening
Monika Malm-Strandberg
Borgå lärarförening
Anna Wahren, Pernilla Granlund
Esbo-Grankulla lärarförening
Tomas Jaakkola, Ville Arponen
Finlands Svenska Lärarstuderandes Förening
Christa Borgman, Sylva Seligson
Hangö svenska lärarförening
Monica Lönnqvist
Helsingfors svenska lärarförening
Kent Ketomäki, Anna-Lina Selin, Pia Pujol
Jakobstad-Larsmo lärare
Malin Höglund-Snellman, Joakim Granqvist
Karleby svenska lärarförening
Anna Store
Kimitobygdens lärare
Christoffer Sourander
Korsholms svenska lärarförening
Anna Nylund, Andreas Björkholm
Kristinestads lärarförening
Martina Rosin
Kronoby lärarförening
Jan Höglund
Kustvägens lärarförening
Anders Johansson
Kymmenedalens svenska lärarförening
Lasse Candé
Kyrkslätts lärarförening
Ann-Britt Romar
Lovisanejdens lärarförening
Nina Hildén-Silvennoinen
Malax-Korsnäs lärarförening
X
Närpes-Kaskö lärarförening
Marina Räfsbäck
Nykarleby lärarförening
X
Pedersöre lärarförening
Linda Molander-Finell
Raseborgs lärarförening
Jennifer Jern, Patrik Bengtfolks
Sibbo lärarförening
Maria Udd
Svenska Lärarföreningen i Uleåborg
X
Tammerfors svenska lärarförening
Sabina Lindholm-Järvinen
Vanda svenska lärarförening
Pernilla Lindström
Vasa svenska lärarförening
Annika Lindgrén, Johanna Räihä-Jungar
Väståbolands lärarförening
Annika Norrgård
Vörå lärarförening
X
Åbo lärarförening
Petra Örn
Ålands Gymnasielärare
Kimmo Mattsson
Ålands lärare i småbarnspedagogik
X
Ålands lärarförening
Tove Waller, Camilla Hellström, Karsten Steiner

Alla föreningars valombud kunde inte deltaga vid vårens fullmäktigesammanträde och saknar därför fullmäktigeledamot i förteckningen. Vid höstens fullmäktigesammanträde den 10–11 november 2022 anordnas ett kompletterande valmöte för att ge dessa föreningar möjlighet att få en ledamot.