Förändringar vid förhandlingsbordet

petri lindroos oaj
En statusfråga menar OAJ:s förhandlingsdirektör Petri Lindroos om att lärarna i småbarnspedagogik flyttar till UKTA,

Lärarna inom småbarnspedagogik flyttar från det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet AKTA till tjänste- och arbetskollektivavtalet för undervisningspersonal UKTA. I avtalsrörelsen våren 2020 slogs det fast att småbarnspedagogerna flyttar till UKTA och nu har OAJ och Kommunarbetsgivarna KT kommit överens om detaljerna för flytten.

Lärarna och speciallärarna inom småbarnspedagogik samt daghemsföreståndarna flyttar till UKTA 1.9.2021. Däremot tillämpas de arbetsvillkor som stipulerats i AKTA fram till 31.12.2022.

Det har länge varit ett mål för lärarfacket OAJ att få in småbarnspedagogerna i UKTA med den övriga undervisningspersonalen.

– Det här är en stor statusfråga och det stärker småbanspedagogernas roll och yrkesidentitet, säger OAJ:s förhandlingsdirektör Petri Lindroos.

Flytten skall ännu godkännas av OAJ:s styrelse, som tar ställning till frågan 4.6.2021.

I och med att lärarna inom småbarnspedagogik lämnar AKTA, men framför allt då man också har uppnått ett förhandlingsresultat om ett eget avtalsområde för social- och hälsovårdspersonalen förändras det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet avsevärt.

Vårdfackens strävan att få ett eget avtalsområde, Sote (kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal för social och hälsovårdspersonal), kom man också överens om i avtalsrörelsen våren 2020 och även i detta fall har man nu enats om detaljerna. Omkring 180.000 arbetstagare lämnar AKTA till förmån för Sote-avtalsområdet.

– Det är historiskt med ett nytt avtalsområde inom kommunsektorn, säger Tehys ordförande Millariikka Rytkönen.