Christoffer Sourander fortsätter som FSL:s fullmäktigeordförande

christoffer sourander blommor
Christoffer Sourander leder FSL:s fullmäktige 2021-2022.

Christoffer Sourander fick förnyat förtroende som ordförande för FSL:s fullmäktige. Han utmanandes av Ann-Britt Romar, men Sourander valdes med siffrorna 28-14. FSL:s fullmäktige valde presidium på höstmötet i Tammerfors 11.11.2020.

– Jag vill jobba för en aktivare kommunikation. Det är inte bara min röst, utan er röst, som skall höras vid styrelsebordet, sade Sourander.

FSL:s kongress gick som bekant i graven år 2018 och därmed är fullmäktige numera förbundets högsta beslutande organ. Sourander flaggade inte för att återinföra kongressen, men talade dock för ett större finlandssvenskt lärarevent av något slag.

– Kongressen är föråldrad, men konceptet behövs, sade Sourander

Romar vice ordförande

Ann-Britt Romar, huvudförtroendeman i Kyrkslätt, återvaldes som fullmäktiges viceordförande. Därmed fortsätter FSL:s fullmäktige under ledning av samma duo de följande två åren.

– Vi fortsätter vårt goda samarbete, sade Romar när hon gratulerade Sourander.

– Tack, jag ser fram emot att få fortsätta jobba med er. Jag hoppas att ni inte behöver ångra er, sade Sourander.

Ann-Britt Romar och Christoffer Sourander leder FSL:s fullmäktige 2021-2022.

Christoffer Sourander jobbar som lärare vid Kimitonejdens skola och Kimitoöns gymnasium. Han har verkat som fullmäktigeordförande de två senaste åren. Den kommande mandatperioden sträcker sig till år 2022.

Fullmäktiges presidium har närvaro- och yttranderätt i FSL:s styrelse.

Tre nya namn i styrelsen

Fullmäktige valde också ny styrelse för perioden 2021-2022. Styrelsen består av 8 ledamöter utöver ordförande Inger Damlin. Jeanette Lindroos från Väståbolands lärarförening, Karsten Steiner från Ålands lärarförening och Jenny Teir från Vasa svenska lärarförening är nya namn i FSL:s styrelse.

FSL:s styrelse 2021-2022

Inger Damlin, ordförande
Pamela Leka (Anette Lundström)
Anna Wahren(Pernilla Granlund)
Sabina Lindholm-Järvinen(Monika Malm-Strandberg)
Karsten Steiner(Camilla Hellström)
Marina Räfsbäck(Ann-Catrine Sunngren)
Jeanette Lindroos(Petra Örn)
Jenny Teir(Anna Nylund)
Malin Höglund-Snellman(Linda Molander-Finell)
Den personliga suppleanten inom parentes.