Inger Damlin

Utbildningen blir centralt valtema

Politiker och många andra i Finland har levt i tron att allt är bra inom utbildningen. Nu verkar det som om landet är på väg att vakna ur sin törnrosasömn då larmrapport efter larmrapport lyfts i media och det verkliga läget avslöjas.

Vi lärare och rektorer ser att det stödsystem vi har, från småbarnspedagogik upp till andra stadiet, långt ifrån räcker till för att politiker även i framtiden ska kunna påstå att Finland klarar sig enbart tack vare utbildning.

Utbildning kommer äntligen att bli ett centralt valtema inför vårens riksdagsval, och det kan vi glädja oss över. Samtidigt känns det beklämmande att nedgången inom utbildningen som pågått under en lång, lång tid först nu uppmärksammas. För oss är det fullkomligt självklart att kommande regering måste ha som målsättning att de totala forsknings- och utvecklingsanslagen måste nå fyra procent av BNP.

Vi lärare och rektorer som känner skolan lika bra som vår egen byxficka har vetat på vilken nivå utbildningen befinner sig. För oss är kunskapstappet inget nytt. Det faktum att det brister i grundfärdigheter som läsning, skrivning och matematik har vi påtalat länge. Nedgången har under en lång tid synts som en del av vår vardag.

Nu måste vi satsa på skolan. Det krävs långsiktiga insatser med helhetsperspektiv från småbarspedagogiken till universitetsstudier för att bryta trenden. Det krävs mera långtgående satsningar än kommande års budgetar eller en regeringsperiod för att vi ska kunna svänga den nedgående trenden. Inställningen måste vara att alla elever ska få vad de behöver för att ta sig an det fortsatta livet, oberoende av om vi pratar basfärdigheter eller fördjupat kunnande.

Vi når inte utbildningsmålen utan lärare som levererar. En del av attraktionskraften i yrket är att lärare får fokusera på sitt kärnuppdrag, handleda och undervisa. Att stöda varje elevs lärstig behöver planering och är en del av lärarprofessionen, en del som lätt hamnar i skymundan då allt mera tid går åt till dokumentation och elevvårdande arbete.

Utbildning är en god grund för landets konkurrenskraft, men framför allt den bästa garantin för ett jämställt och jämlikt land. Ett land som kan garantera att varje individ, oberoende av bakgrund, garanteras likvärdiga förutsättningar.  I helgen ordnas Educa, en efterlängtad utbildningsmässa som inte arrangerats under pandemin. Temat för det svenskspråkiga kvarteret Hörnan i år är “God utbildning för alla”. Ett tema som stärker ett brett kunnande tillsammans från småbarnspedagogik till livslångt lärande, på svenska i Finland. Ett tema som sitter så rätt efter veckor av utbildningsdiskussion i landet. Jag hoppas att vi ses i Hörnan på Educa och att just du tar dig tid att komma till FSL:s monter och prata en stund, kanske delta i vårt lotteri eller smaka kunskapens äpple.