Alla längtar efter ett normalt studieliv

marie lövholm FSLF
Marie Lövholm är ordförande för FSLF för första året.

Vi gör vårt bästa för att upprätthålla någon form av socialt liv, också om det sker virtuellt, säger Marie Lövholm, som är ordförande för Finlands svenska lärarstuderandes förening, FSLF.

När jag ringer upp Marie Lövholm har hon precis avslutat en riktig, fysisk lektion som vikarie i en skola. Hon studerar till klasslärare för fjärde året.

Hur mår föreningens medlemmar nu under coronatiden?

– Det är tudelat. En del mår bra av att till exempel kunna sova litet längre om morgnarna, men det blir också ensamt och många känner sig isolerade och saknar den social delen av studielivet, säger Marie.

Det kan leda till att man sitter mycket vid datorn.

FSLF kan ju inte för tillfället ordna några fysiska sammankomster alls.

– Vi försöker skapa en gemenskap, men genom att arrangera distansevenemang.

I skrivande stund håller styrelsen för FSLF på att planera den s.k. Pre-pampassitzen som äger rum den 22 dennes. Också de famösa Pampasdagarna sker virtuellt i år och över lag har fester inte arrangerats i samma utsträckning som förr.

– Vi har också haft mera fackligt program på distans. ”How to get a lärarjobb”, som arrangerades tillsammans med FSL var en stor succé. Det gick jättebra ha den virtuellt. Då fick vi med flera ämneslärarstuderande från Åbo, vilket var en bra sak.

Såhär kan det gå till då en sitz ordnas virtuellt! Klicka här!!

Ett helt nytt koncept har också sett dagens ljus. ”Q&A med FSLF och FPV” heter evenemanget och har arrangerats en gång i mars tills vidare, för första årets studerande. Tanken är att ordna det en gång till, då utökat med andra och tredje årets studerande.

– Då kan studerande ställa frågor och bolla tankar med personalen från fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier vid akademin.

Konceptet fungerar så att frågorna inkommer på förhand och skickas vidare till akademins studiehandledare och studiekoordinator.

– Frågeställarna förblir anonyma och frågorna besvaras under sessionen.

Man använder sig också av Mentimeter som är ett verktyg som kan användas för att skapa interaktiva omröstningar eller besvara frågor. Och via Mentimetern går det också att ställa spontana frågor.

Vilken sorts frågor ställer studerandena?

– Nu har biämnesstudier intresserat dem. Det kommer också frågor om kursval och om hur man anmäler sig till kurser. Rätt mycket studierelaterat, säger Marie Lövholm.

Studerandena längtar efter att läget skall återgå till det normala och hoppas på en restriktionsfri höst. För tillfället försöker alla göra det bästa av situationen som den är.

En del har aldrig träffat varandra

– FSLF och andra studieföreningar i Vasa gör vårt bästa för att upprätthålla någon form av socialt liv också om det sker virtuellt.

En liten del av dem som inlett sina studier i höstas har de facto inte ens träffat sina kurskamrater fysiskt.

– Det är synd! Under det första året skapas många kontakter och kompiskretsar. De här studerandena vet ju inte vem som går på deras kurs utan ser dem bara på en skärm med ett namn, säger Marie.

Coronaläget har också satt käppar i hjulet för praktiken för lärarstuderandena.För mig blev den första veckan av ämnespraktiken i Vasa övningsskola i oktober-november i fjol bara en auskultering via Zoom. Vi följde med en strömmad lektion. Det fungerade ju nog, men elevkontakten försvann ju.

– Resten av praktikperioden fick vi vara på plats, men förstås med munskydd och restriktioner.

Tom Ahlfors