Nu är det klart – ÅA utbildar elev- och studiehandledare i höst

IMG_1102
Elev och studiehandledare har inte utbildats sedan 2012.

Åbo Akademi inleder en behörighetsgivande elev- och studiehandledarutbildningen i höst. Tidigare blev det klart att Svenska Kulturfonden stöder utbildningen med 150.000 euro. Nu har också fakultetsrådet för Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier vid ÅA fattat beslut om att utbildningen inleds.

20 studerande antas till utbildningen och omfattningen är 60 studiepoäng. Sökande skall ha avlagt högre högskoleexamen eller ha behörighet som lärare inom yrkesinriktad utbildning.

Tanken är att utbildningen skall genomföras som deltidsstudier under en tidsperiod på två år. Det skall vara möjligt att studera vid sidan av jobbet, men det kan med tanke på studiernas omfattning vara krävande.

Ansökan till utbildningen görs under perioden 12-30.4. Ett urvalsprov sker i Vasa och Åbo i juni.

Det råder stor brist på behöriga och elev- och studiehandledare i Svenskfinland och i och med den utvidgade läroplikten förväntas behovet öka.

Enligt den kartläggning som FSL lät göra i slutet av fjolåret är 72 procent av elev- och studiehandledarna behöriga.