Kulturfonden finansierar elev- och studiehandledarutbildning vid ÅA

Åbo Akademi i Vasa
En elev- och studehandledarutbildning vid ÅA blir aktuell hösten 2021.

Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier vid Åbo Akademi har beviljats ett stöd på 150.000 euro av Svenska Kulturfonden för att starta en behörighetsgivande elev- och studiehandledarutbildning.

Tanken är att utbildningen börjar hösten 2021 och den riktar sig till yrkesverksamma lärare. En tillfällig utbildning arrangerades senast år 2012.

Det råder stor brist på elev- och studiehandledare i Svenskfinland. Enligt den kartläggning som FSL lät göra i slutet av fjolåret är 72 procent av elev- och studiehandledarna behöriga.

Enligt dekanus Fritjof Sahlström är det inte meningen att utbildningen skall bli en punktinsats, utan han hyser en förhoppning om att Åbo Akademi framöver skall kunna erbjuda någonting mer bestående när det kommer till elev och studiehandledning.

– Men hjälp av de här medlen kan vi komma igång och skapa någonting långsiktigt utan extern finansiering, sade Sahlström tidigare till tidningen Läraren.