Läsglädje för alla under höstlovet

läsande pojkar läslov

Den här veckan är det ledigt i många skolor, så nu finns det tid för läsning, hälsar projektet Läscentrum, som tillsammans med många andra aktörer på det litterära fältet utlyst höstlovet till ett läslov. Syftet med läslovet är att barn, ungdomar och vuxna tillsammans kan bege sig på en läsresa med en bok.

Bakom kampanjen står olika organisationer på det litterära fältet i Finland. Kampanjen stöds av vetenskaps- och kulturminister Hanna Kosonen.

Läslovet är en del av Utbildningsstyrelsens Läsrörelse, som stöder barns, ungdomars och vuxnas läsning och läsglädje. Höstlovet firas vid olika tidpunkter i olika skolor i slutet av oktober.

Läscentrum vill också uppmärksamma några fakta kring läsandet. Bland annat meddelas att det finns 750 miljoner analfabeter i världen, medan Finland är världsledande i läskunnighet. Det egna modersmålet är grund för all slags läskunnighet och läsning förbättrar empatin och sociala färdigheter samt lindrar stress och förbättrar välbefinnandet.