Heidi Backman ny direktör för universitetsservice vid Åbo Akademi

heidi1 (2)
Heidi Backman lämnar Grankulla för Åbo Akademi.

Heidi Backman har utnämnts till direktör för universitetsservice vid Åbo Akademi. Hon inleder sitt uppdrag 1.2.2021. Backman tillträder då förvaltningsdirektör Ulla Achrén nu går i pension.

Backman jobbar sedan 2013 som bildningsdirektör på Grankulla stad. Hon har tidigare varit anställd vid Utbildningsstyrelsen bland annat som tf. direktör och överinspektör samt på Kommunförbundet och på Sydkustens landskapsförbund.

– Det är med stor ödmjukhet som jag tar emot uppdraget vid Åbo Akademi. Det är med kunskap och bildning vi kan skapa välstånd i Svenskfinland och det är en ynnest att få jobba med så avgörande och viktiga frågor, säger Heidi Backman i ett pressmeddelande.

– Det är glädjande för oss att Heidi Backman vill komma till Åbo Akademi. Hennes erfarenheter och kompetens är viktiga och välkomna tillskott, säger Åbo Akademis rektor Moira von Wright.